Sökning: "social procurement"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden social procurement.

 1. 1. Parental Involvement & Parental Anxiety

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kimon Naoum Alexiou; [2020]
  Nyckelord :Parental Involvement; Parental Anxiety; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed at examining the potential relations of parental involvement onto parents, namely the procurement of parent anxiety. A middle school in an area of middle to low socio-economic level was approached to conduct the survey and a hundred and fifteen (N = 115) participants completed questionnaires regarding their levels of parental anxiety and parental involvement, measured here as an average of five (5) other sub-variables and their involvement with their children’s academic life respectively. LÄS MER

 2. 2. Miljöetiska perspektiv på offentlig upphandling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Pia Anderson; [2020]
  Nyckelord :sustainable purchases; sustainable public procurement; environmental ethics; evaluate sustainability in purchasing; sustainable development goals; public procurement shall solve societal problems; agenda 2030; Hållbara inköp; hållbar inköpsetik; miljöetik; offentlig upphandling; agenda 2030; SDG; globala mål; globala hållbarhetsmål;

  Sammanfattning : There are directives for how public procurement should be conducted, in terms of quality,price, non-discrimination, transparency, equal treatment, reasonable requirements and how environmental, social and labor law considerations should be taken into account. Public procurement must also solve societal problems with the aim of achieving the global goals, but despite these guidelines, environmental ethical problems still remain for how a purchaser should prioritize and evaluate between the social, ecological and economic responsibility in public procurement. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet i byggprocessen : Hur byggsektorns arbetsmetoder kan se till slutanvändares behov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Carolina Lundmark Weinz; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dom senaste åren har ett ökat behov om att fokusera på social hållbarhet vuxit fram inom byggsektorn. Detta för att säkerställa att den bebygga miljön ser till människans olika behov. Nationellt sett är detta dels med anledning av att Sverige har ökat sin befolkning och diversitet av kulturer dom senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Evaluating User Engagement and Usability in an IT Sustainability Impact Assessment Tool : A Qualitative Study with IT Procurement Officers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Nylander; [2020]
  Nyckelord :UX; User Centered Design; Usability; User engagement; Sustainability; Qualitative study; IT Procurement; IT Procurement Officers; IT Procurement Assessment Tool;

  Sammanfattning : As electronic waste and unsustainable Information- and communication product consumption is a growing global problem, more effective tools are required for people and businesses to measure and improve their social and environmental impacts. The Agenda 2030 plan for sustainable development addresses this issue and calls for proper and safer treatment of material extraction, recycling and disposal. LÄS MER

 5. 5. Investigation of Procurement Practices for Welfare Technologies in Municipalities in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Marcus Anthony Dahn; [2020]
  Nyckelord :Public procurement; Welfare technology; Municipality; Eldercare;

  Sammanfattning : Major demographical changes, such as aging population, constantly increases the demand for healthand social care services and technologies. The concept of welfare technologies is a response to meet this demand, since it increases independency, activity, participation and safety for people that has or is at risk of developing a disability. LÄS MER