Sökning: "social psychology"

Visar resultat 1 - 5 av 865 uppsatser innehållade orden social psychology.

 1. 1. Exploring the Relationship Between Personality, Gender and Preferences in Contemporary Office Workspace Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Peter O'Reilly; [2019]
  Nyckelord :Biophilia; Environmental Psychology; Evolutionary Workspaces; Flex-office; Gender; Green Enriched Office; Lean office; Office Design Preference; Personality; Self-Determination Theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : Objective: The study explores office workspace design preferences, and their psychological antecedents (personality and gender), among a sample of professionals before they have commenced work in an office environment – an approach not previously undertaken. Background: The physical environment of an office workspace and its design characteristics are important to employees’ psychological well-being. LÄS MER

 2. 2. Influencers, ett fenomen med många ansikten : En kvalitativ studie om hur unga personer konstruerar influencers

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mattias Arnesson; Frida Burhan; [2019]
  Nyckelord :Influencers; social media; discourse psychology; adolescent.; Influencers; sociala medier; diskurspsykologi; ungdomar.;

  Sammanfattning : Influencer utnämndes, av Språkrådet och Språktidningen, som nyord 2016. Fenomenet har sedan dess befunnit sig i blickfånget för vetenskapliga studier, årsrapporter och för det mediala landskapet i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Evolutionsteorin : Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Kajsa Frisell; Birgitta Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Childhood memory; evolution theory; survival; qualitative study; negative memories; behaviors; Barndomsminne; evolutionsteori; överlevnad; kvalitativ studie; negativa minnen; beteenden;

  Sammanfattning : Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. LÄS MER

 4. 4. Communicating Antibiotic Resistance to the Public: How effective was Public Health England’s 2018 ‘Keep Antibiotics Working’ campaign TV advertisement at increasing public understanding of antibiotic resistance and motivating a change in antibiotic seeking behaviours?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Borgonha Anjuli; [2019]
  Nyckelord :Antibiotic resistance; health communication; behaviour change; Communication for Development; Keep Antibiotics Working campaign; antimicrobial resistance; communication campaign; evaluation;

  Sammanfattning : Antibiotic resistance is one of the greatest global threats we face today. Human overuse of antibiotics is a contributing factor and major behaviour change around antibiotic consumption is needed, but several challenges exist in communicating antibiotic resistance to the public. LÄS MER

 5. 5. Teacher-rector gender match effects in Swedish private schools

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Maelle Saulnier; [2019]
  Nyckelord :Manager-employee relationship; Gender differences; Gender bias; Private schools;

  Sammanfattning : A growing body of economic research incorporates insights from social psychology into standard economic analysis to study how group membership and social context affect economic agents. My paper fits into this literature by investigating gender similarity effects in the manager-employee relationship within the context of Swedish private schools. LÄS MER