Sökning: "social psykologi organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden social psykologi organisation.

 1. 1. Interpersonella konflikter på arbetsplatsen : En kvantitativ studie om verksamma arbetstagares upplevda interpersonella konflikter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Felicia Karlsson; Rebecka Schloenzig; Mathilda Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Interpersonal conflict; interpersonal relationships; well-being; supervisor support blue-collar workers; Interpersonell konflikt; interpersonella relationer; välmående; ledarskapsstöd verksamma arbetstagare.;

  Sammanfattning : Background: Interpersonal conflict may have a significant impact in organizations since blue collar-workers can spend time and effort on other things then their main duties. This can lead to less profitability for the organizations, that is why this is something worth exploring. LÄS MER

 2. 2. Upplevd feedbackmiljö och välbefinnande på arbetet hos offentliganställda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Murat Saglamoglu; Jonas Hildingsson; [2019]
  Nyckelord :Feedback; feedbackmiljö; välbefinnande; prestationsbaserad självkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka sambanden mellan feedbackmiljön främjad av närmaste chef, de anställdas upplevda välbefinnande kopplad till arbetet samt de anställdas uppmätta prestationsbaserade självkänsla, PBS. Undersökningen besvarades av 35 deltagare från offentliga sektorn genom en organisation inom kommunal förvaltning. LÄS MER

 3. 3. En liten röst som säger ”vad fan vet du om det”. En kvalitativ studie om unga kvinnliga psykologers perspektiv på makt i psykologisk behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maria Johansson Huaman; Linn Andersson; [2019]
  Nyckelord :Makt; ålder; genus; privilegier; intersektionalitet; normkritiskt perspektiv; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to, from a transformative and critical realistic approach, generate knowledge about perspectives of power in psychological treatment. This was examined through interviews with young female psychologists and their thoughts on and how to deal with power in their therapeutic work. LÄS MER

 4. 4. Vän eller chef? - En kvalitativ studie om att vara chef för sina tidigare arbetskamrater

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marcello Baluyos Jakobsen; Emma Petzén; [2019]
  Nyckelord :Key words: internal promotion; internal recruitment; leadership; management; organization; thematic analysis; workplace friendship; workplace relationship Nyckelord: intern befordran; internrekrytering; ledarskap; ledning; organisation; tematisk analys; arbetsvänskap; arbetsrelation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och få en fördjupad förståelse för hur internrekryterade chefer upplever att bli chef för tidigare arbetskamrater, och få en ökad insikt i de utmaningar som kan uppstå i samband med detta. Som metod användes en kvalitativ ansats varpå tio semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Agila arbetsmetoder och tillfredsställelse: En undersökning om relationen mellan agila arbetsmetoder och tillfredsställelse i nybildade agila team

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Towe Nilsson; Wendela Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Agile; Scrum; Software Development; Job Satisfaction; Motivation; Job Characteristics Model; Organisational Change; Social Sciences;

  Sammanfattning : From originally being used for software development, there is an increased use of agile methodologies in other areas as well. This leads to a need for further studies on the implementation of agile methodologies. LÄS MER