Sökning: "social rättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden social rättvisa.

 1. 1. Är bostäder en Mänsklig Rättighet? : En kvalitativ undersökning om gentrifieringsprocesser och segregation i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Klenze Paula; Malmberg Jenny; [2020]
  Nyckelord :Gentrifications; equity; segregation; social sustainability; documents and strategic plans; democracy.; gentrifiering; rättvisa; segregation; social hållbarhet; dokument och strategiska planer; demokraty;

  Sammanfattning : The implementation of the 2030 Agenda in Sweden has involved a reorganization of municipalities such as Halmstad through the creation of documents and strategic plans that serve as a guide to counteract the processes of gentrification and segregation. The Municipality of Halmstad is working to break the segregation, but the need to create an image of Halmstad as an attractive and interesting city to live and invest in does not consider a direct risk of creating further segregation through gentrification. LÄS MER

 2. 2. Love thy neighbor: social sustainability assessment in built environments : the case of the Greenhouse project in Augustenborg ecocity, Malmö, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Reena A Q Naser; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; Sustainable Community; Social Inclusion; Social Equity; Social Capital; Soft Infrastructure; Nordic Housing Model; Sustainable Urban Development; Social Sciences;

  Sammanfattning : Although one of the three pillars of the sustainability triad beside the economic and environmental, Social Sustainability (SS) is the least studied and researched. Since its definition, measurement and operation are subject to different interpretations, SS tends to be undertheorized and sometimes overlooked. LÄS MER

 3. 3. The Recipe for Engagement in a Direct-Action Climate Movement for the Future of Humanity

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elisabet Dahlstrand; [2020]
  Nyckelord :Extinction Rebellion; Motivation; Social Movements; Climate Activism; Climate Justice; Climate Emergency; Civil Disobedience; Collective Action; Emotions; Social Identity; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate scientists have sounded the alarm for decades, making increasingly frightening predictions about the coming effects of climate change, yet world leaders have largely failed to address the climate change crisis. As the real time effects of climate change are starting to be felt around the world, citizen activists are increasingly taking matters into their own hands, adding pressure on governments to act swiftly and forcefully. LÄS MER

 4. 4. Normkritisk vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Bengtsson; Ann-Maarit Hassel; [2020]
  Nyckelord :Normer; Normkritisk pedagogik; Studie- och yrkesvägledare; Social rättvisa; Värderingar;

  Sammanfattning : Normer är grundade på våra föreställningar och attityder om det som anses vara normalt eller det som i motsats kan vara avvikande och därmed icke-normalt. Attityder kan leda till att det uppstår reproduktioner som begränsar individens möjligheter i sin karriärutveckling. LÄS MER

 5. 5. "Blir det någonsin rättvist?" : En kvalitativ studie om hur kvinnor i samkönad relation upplever ansvarsfördelningen i hemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Anette Hermansson; Agnieszka Pennholm; [2020]
  Nyckelord :Women in same-sex relationships; division of housework; equality; justice; Kvinnor i samkönad relation; ansvarsfördelning; jämlikhet; rättvisa;

  Sammanfattning : Ett övergripande mål regeringen i Sverige har är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, detta mål innefattar sex delmål. Delmål fyra handlar om en jämn fördelning av det obetalda hem och omsorgsarbetet. LÄS MER