Sökning: "social resursteori"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden social resursteori.

 1. 1. "Bach – han har nog frälst många” En kvalitativ studie om kyrkomusikers psykosociala arbetsmiljö i Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Markus Kvint; [2020]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; psykosocial arbetsmiljö; arbetskrav- resursteori; kall; ledarskap; organisation; kyrkomusiker;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med den här studien är att undersöka hur kyrkomusiker upplevelser sin psykosociala arbetsmiljö i en kontext där organisationen är uppdelad mellan en teologisk och en demokratisk styrningsmodell. Genom frågeställningar rörande arbetsuppgifterna, styrningen, drivkrafterna bakom yrkesvalet och den sociala gemenskapen ämnar studien ge en djupare förståelse och kunskap för yrkets arbetsmiljö inom organisationen. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av mellanmänskliga möten online : En studie om B2C-interaktioner mellan kunder och kundservicepersonal

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Holm; Ebba Blom; [2020]
  Nyckelord :Relationships; service-dominant logic; value creation; interaction; social exchange; social resource theory; particular resources; concrete resources; Relationer; service-dominerande logik; värdeskapande; interaktion; socialt utbyte; social resursteori; partikulära resurser; konkreta resurser;

  Sammanfattning : Today's retail consumer market is characterized by global, intense competition. In times of intense competition, long-term customer relationships are described as the key to both profitability and survival, which is achieved by creating value together with customers through mutual dialogue. LÄS MER

 3. 3. Kärleken som förlorade : En kvalitativ socialpsykologisk studie om avslutade kärleksrelationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Jennifer Bengtsson; Hannah Thorsson; [2018]
  Nyckelord :time; love; equity; relationship; experience; cohabitors; social exchange; tid; kärlek; rättvisa; relation; upplevelse; sambopar; socialt utbyte;

  Sammanfattning : Individer har ett grundläggande närhetsbehov som bara kan uppfyllas genom varaktiga relationer, samtidigt är det i dagens samhälle vanligt förekommande med separationer. I Sverige har det dessutom visat sig att sambopar separerar i hög utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Resursutbyten inom äldreomsorg : Interaktionen vårdgivare-vårdtagare utifrån social resursteori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Victor Hillström; Kristian Asplund; [2014]
  Nyckelord :social resource theory; residential care homes; elderly; interpersonal exchange; social resursteori; vårdhem; äldrevård; interpersonellt utbyte;

  Sammanfattning : Allteftersom livslängden ökar i Sveriges demografiska struktur höjs andelen äldre i befolkningen vilket skapar en ökad efterfrågan av äldreomsorg. För att möta denna efterfrågan krävs ny kunskap, förändringar och förbättringar om hur vi i framtiden kan garantera våra äldre god vårdkvalitet. LÄS MER