Sökning: "social science teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden social science teacher.

 1. 1. Relationen mellan lärare och elever i förhållande till digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Deanna Koljanin; [2021]
  Nyckelord :digital devices; social science education; student-teacher relationship; digitala verktyg; samhällskunskap; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine whether the relationship between social science teachers and their students are affected by the presence and usage of computers and smartphones in the classroom. Since there are no studies examining this aspect of education prior to this one, the aim is to identify potential aspects that could be interesting for further studies to be able to conclude if the relationship is affected by the digital devices. LÄS MER

 2. 2. Demokrati - spelar roll? En studie om demokratiskt värdegrundsarbete i musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hanna Sundén; [2021]
  Nyckelord :Demokrati; Demokratisk värdegrund; Inkludering; Musikundervisning; Samsyn; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Democracy; Democratic values; Inclusion; Music Education; Consensus; Educational Science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to explore how music teachers in Sweden work with democratic values. The data for this study was generated through a survey and four interviews. The survey was targeted at students and music teachers from high school, grades 7-9, to upper secondary school. LÄS MER

 3. 3. "Folk skulle tro att jag var värsta plugghästen": Ett arbete om pluggkultur och förväntningar på det estetiska programmet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Markus Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Estetiska programmet; Genus; Högstadiet; Kön; Musikundervisning; Normer; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Gender; High School; Music Education; Norms; Sex; the Aesthetic Program; Educational Science; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The study examines how boys in a senior high school with a focus on music experience what it is like to study in a senior high school and how this differs from their primary school years. The work has a clear gender perspective where I try to understand why boys generally perform worse than girls in primary school and if it changes when they study at the senior high school. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa om religion och vetenskap : En inblick i lärares didaktiska val i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Daniel Faxe; Nicolaj Josefsson; [2021]
  Nyckelord :Didactics; Religion; Science; Non-Confessional; Education; Upper Secondary; Teaching; Teachers; Pupils; Sweden; Social Constructionism; Intercultural;

  Sammanfattning : This study aims to examine how teachers in upper secondary non-compulsory schools in Sweden, didactically approaches and teach religion with a focus on religion and science as mentioned in the curriculum. Since the Swedish school education system is non-confessional, a further aim is to explore how this affects the teachers' teaching and didactic for the subject of religion. LÄS MER

 5. 5. Utforskandets natur i rytmikpedagogik: En kvalitativ studie om fem rytmikpedagogers förhållningssätt till utforskande i sin rytmikundervisning med äldre tonåringar och yngre vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jonna Glennåker; [2021]
  Nyckelord :Lära musik genom kroppen; Musikpedagogik; Musikundervisning; Påverkansfaktorer i undervisning; Rytmikpedagogik; Rytmikmetoden; Utforska; Utforskande i rytmik; Undersöka; Utbildningsvetenskap; Educational science; Explore; Exploration in eurythmics; Eurythmics; Embodiment in music learning; Factors of impact in teaching; Music pedagogy; Music teaching; Music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : This study aims to examine how teachers of eurythmics describe and relate to the concept of exploration in their teaching, as well as examine how this exploration takes place in their teaching. The study also examines how teachers relate learning to exploration and what factors may have an impact on this. LÄS MER