Sökning: "social student clubs"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden social student clubs.

 1. 1. Upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Nathalee Wiking; Åsa Lidin; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; meningsfullhet; universitetsstudenter; studentnationer Occupational balance; meaningfulness; university students; social student clubs; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nationerna i Lunds profilerar sig med att kunna bidra till mening och välmående i en studenternas liv utanför deras studier. Förmän är studenter som väljer att ha en ansvarspost inom nationen. LÄS MER

 2. 2. Frihet från reglering – En etnografisk studie om Free Party-rörelsens lockelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filippa Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; Subculture; Symbolic Capital; Free Party; Rave; Sarah Thornton; Cultural Sociology; Cultural Criminology; Jeffrey C. Alexander; Beverly Skeggs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite its association with violence, drugs and crime the Free Party-movement is increasing in popularity. The purpose of this essay is to examine what attracts women and men to these types of arrangements. Through ethnography and interviews this study examines the subculture of the Free Party-movement and its essence of freedom. LÄS MER

 3. 3. “It’s a Match!” - A qualitative study of university students’ reflections and behaviours when engaging in romantic and sexual relationships

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nicole Pilwind; [2019]
  Nyckelord :Tinder; dating; social norms; self-presentation; students; qualitative interviews; Social Sciences;

  Sammanfattning : The dating culture and how one can initiate romantic and sexual relationships have developed and changed over the years. The purpose of this research is to explore the Swedish university students’ dating culture. How Tinder is used and how self-presentation looks on Tinder versus offline among the students. LÄS MER

 4. 4. Svensk fotboll och barnkonventionen: En analys av svenska elitföreningars kompatibilitet med Barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jesper Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Barns rättigheter; Svensk fotboll; Barnkonventionen; Selektering; Jämställdhet; AIK; Hammarby IF; Malmö FF; IFK Norrköping.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar svensk fotboll i ljuset av Barnkonventionen, som träder i kraft i svensk lag 2020. Syftet är att problematisera konventionens innebörd för svensk fotboll och att därefter analysera fyra svenska elitfotbollsföreningar utifrån ett barnrättsligt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors läsning under trehundra år

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för bokhistoria

  Författare :Martina Nobel; [2017]
  Nyckelord :book history; bokhistoria; läsesällskap; 1700; 1800; 1900; kvinnor; romaner; böcker; läsesalong; läsning; samhällsklass; historia; litteratur; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Med denna uppsats hoppas jag kunna bidra till ökad kunskap om kvinnors läsning under 1700-, 1800- och 1900-talen. Jag har undersökt varför och på vilket sätt som kvinnors läsning skiljer sig åt när det kommer till läsning av romaner samt hur kvinnor har läst och fått tag på böcker under historiens gång. LÄS MER