Sökning: "social support"

Visar resultat 1 - 5 av 5086 uppsatser innehållade orden social support.

 1. 1. Det behövs en knuff liksom nu och då för att man ska komma vidare : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser och erfarenheter av att få rehabiliterande insatser i ett varmt klimat bland patienter med neurologiska sjukdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Josefine Bastås; Josefine Lind; [2020]
  Nyckelord :Physiotherapy; neurological diseases; warm climate; rehabilitation; Klimatvård; neurologiska sjukdomar; rehabilitering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter med neurologiska sjukdomar är ofta i behov av rehabiliterande insatser för att kunna bibehålla kroppsliga funktioner och klara av dagliga aktiviteter. I vissa fall får dessa patienter möjlighet att delta i rehabiliteringsperioder i ett varmt klimat (klimatvård). LÄS MER

 2. 2. Kära jävla vulva - En tvärsnittsstudie på sambandet mellan psykosociala faktorer och begränsning i livskvalitet och funktion hos personer med vulvovaginal smärta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Korsgaard Andresen; Linnéa Lidén; [2020]
  Nyckelord :vulvovaginal smärta; vulvodyni; vestibulit; vaginism; dyspareuni; genito-pelvic pain penetration disorder GPPPD ; livskvalitet; funktionsnedsättning; sexuell funktion; smärtkatastrofiering; socialt stöd; kvalitet på vården; patientbemötande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftade till att skapa en ökad förståelse om vulvovaginal smärta genom att undersöka sambandet mellan smärtkatastrofiering, socialt stöd, bemötande i vården, smärtintensitet och begränsning i livskvalitet och funktion till följd av smärtan. Genom en internetbaserad enkät samlades data in från 287 individer med nuvarande vulvovaginal smärta. LÄS MER

 3. 3. I Reconquistans anda : En kritisk diskursanalys av VOX

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Johan Björkegren; [2020]
  Nyckelord :Reconquista; Spanien; VOX; Kritisk diskursanalys; Islam; Sociala medier;

  Sammanfattning : VOX developed out of the largest right-wing party, Partido Popular, and has since the announcement of their candidature 2013, acquired an increasingly stable support from the voters. Since the election 2018 they became the third biggest party in Spain. One of the core elements of VOX´s political discourse is the term Reconquista. LÄS MER

 4. 4. Demokratins reträtt : orsak och verkan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mikael Andersson; [2020]
  Nyckelord :Democracy; democratic decline; democratic institutions; democratic retreat; gatekeeper; liberal democracy; potential autocrats; political leadership; populism; Demokrati; demokratiska institutioner; demokratisk reträtt; demokratisk tillbakagång; gatekeeper; liberal demokrati; politiskt ledarskap; populism; potentiella autokrater;

  Sammanfattning : Statistics from Freedom House show that 2018 is the thirteenth consecutive year with democratic decline. This paper examines underlying causes to this democratic decline. This is done through literature review of current research in the field of democracy development. LÄS MER

 5. 5. The land of a thousand refused asylum seekers – the state of resources, coping strategies and prospects for the future: experiences of refused asylum seekers living in Finland

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Teija Kukkonen; [2019-12-10]
  Nyckelord :Refused asylum seekers; resources; coping strategies; social capital; agency;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to examine the experiences of refused asylum seekers in Finland byfinding out their state of resources, coping strategies and prospects for the future. In addition,the thesis considered the respondents’ messages to Finnish decision-makers. LÄS MER