Sökning: "social sustainable urban planning"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade orden social sustainable urban planning.

 1. 1. Gör ESTER nytta vid sen ankomst? : om Boverkets nya verktyg ESTER, ekosystemtjänster & grönblå dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Persson; [2020]
  Nyckelord :ESTER; dagvattenhantering; ekosystemtjänster; klimatförändringar; klimatanpassning; skyfall; Augustenborg; Västra Hamnen;

  Sammanfattning : Klimatet är under ständig förändring och det innebär också att nederbörden från skyfallen blir allt häftigare. Städer har svårt att ta hand om stora mängder regnvatten, på grund av en stor andel hårdgjord yta som inte låter vattnet infiltreras i marken. LÄS MER

 2. 2. From Protected to Productive

  Master-uppsats, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Sonal Takkar; [2020]
  Nyckelord :Stockholm; Archipelago; Islands; Productive Landscape; Local Economy; Collective Production; Self-Sufficiency; Sustainable Development.;

  Sammanfattning : The Stockholm Archipelago has a unique natural landscape - rugged nature that blends with wooded islands, rocky cliffs and sandy beaches enriched by cultural and ecological values. The islands, dating back to the Viking Age are faced with a progressively uneven growth compared to the city developing an inevitable socio-economic dependency on the city core through infrastructural connections. LÄS MER

 3. 3. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Nyckelord :placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. LÄS MER

 4. 4. The Green Area Factor, Green Infrastructure and Biodiversity : An investigation of the preservation of urban biodiversity within the city of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Alice Wikström; [2020]
  Nyckelord :Biodiversity; Urban Areas; Ecosystem Services; Green Infrastructure; Biotope Area Factor; Urban Planning; Urban Biodiversity; Sustainable Environment; Development District; Green Area Factor; Stockholm; Sweden; Green Infrastructure; Sustainable Urban Planning; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Urbanization is increasing around the world and causes distress on the urban green areas as more and more people moves into cities. This leads to expansion and densification of the city and green areas within and around the cities run the risk of being exploited and fragmented. LÄS MER

 5. 5. A framework for sustainable adaptive reuse of industrial buildings : Testing the developed adaptive building reuse framework on the case of The Plant in Chicago, USA

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Friedrich Hampel; [2020]
  Nyckelord :adaptive reuse; framework; sustainable urban development; The Plant; industrial buildings;

  Sammanfattning : Sustainable urban development is one of the dominant movements in the urban planning realm in the 21st century. It focuses mainly on improving current life while keeping future effects to an extent with which future life is not restricted. LÄS MER