Sökning: "social sustainable urban planning"

Visar resultat 16 - 20 av 370 uppsatser innehållade orden social sustainable urban planning.

 1. 16. Social participation for sustainable mobility : The effects of digital transformation on mobility behavior

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Informatik

  Författare :Marc Guerreiro Augusto; [2020]
  Nyckelord :Digital transformation; Mobility behavior; Social participation; Sustainable mobility; Systems thinking;

  Sammanfattning : Overall traffic in Germany is constantly increasing. Automobiles account for 57 percent of all trips in the country (BMVI, 2018). Steady population growth, urban agglomeration, and sprawl of cities contribute significantly to this trend. LÄS MER

 2. 17. Can We Plan for Social Sustainability? : A study of Stora Sköndal, Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Erika Svensson Rössner; [2020]
  Nyckelord :Social sustainability; Stora Sköndal; social capital; urban planning; knowledge transfer; process; cohesion; community stability; safety; place identity; accessibility; well-being;

  Sammanfattning : The foundation Stora Sköndal is currently planning a city development programme with a focus on creation of a modern, socially sustainable urban district. The programme is called “Framtidens Stora Sköndal”. LÄS MER

 3. 18. Fallet Lalandia: Ett exempel på hållbar destinationsutveckling? : En diskursanalys av hållbarhetsaspekter i ett samtida destinationsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Emma Danielsson; Nathalie Jensen; [2020]
  Nyckelord :Sustainable destination development; Tourism; Urban planning; Hållbar destinationsutveckling; Turism; Samhällsplanering;

  Sammanfattning : Hållbar destinationsutveckling ses idag som en viktig motor för regional tillväxt och utveckling. Trots detta råder en osäkerhet om vad det innebär i praktiken och det saknas en tydlig vägledning för hur destinationer kan utvecklas utan bekostnad på samhällsutvecklingen och den befintliga omgivningen. LÄS MER

 4. 19. ATT TILLVARATA OCH FRÄMJA BARNPERSPEKTIVET OCH BARNS PERSPEKTIV I STADSPLANERING : En studie som skildrar Göteborgs stads och Jönköpings kommuns planeringsmetoder

  M1-uppsats,

  Författare :Anna Fransson; Elly Fagerström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: Today’s society is exposed to an increasing need of sustainable development. It’s easy to forget that urban planning is a matter that concerns children and younger people at least as much as everyone else which makes it even more important to find methods in order to include their perspectives in planning our cities, especially now when the Convention on the Rights of the Child has become law in Sweden. LÄS MER

 5. 20. Planering för social hållbarhet - en studie av Norra Sorgenfri i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Kajsa Broman; [2020]
  Nyckelord :social hållbarhet; hållbarhet; Norra sorgenfri;

  Sammanfattning : SammanfattningDen här uppsatsen behandlar ett av vår tids viktigaste begrepp nämligen hållbarhet, och närmare bestämt social hållbarhet i svensk stadsutveckling. Hållbarhet inom rumslig utveckling är idag ett väl etablerat koncept men samtidigt svårförstått och i behov av att förtydligas. LÄS MER