Sökning: "social sustainable urban planning"

Visar resultat 16 - 20 av 316 uppsatser innehållade orden social sustainable urban planning.

 1. 16. Reducing business opposition to car-free city centres: The case of Oslo

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Jamie Wylie; [2019]
  Nyckelord :Car-free city centres; sustainable urban planning; urban governance; business engagement; Oslo; Social Sciences;

  Sammanfattning : The role of private cars in urban areas is coming under increasing scrutiny. A growing number of municipalities are now implementing or exploring the potential of car-free city centres (CFCCs), defined zones in which car use is prohibited or severely restricted. LÄS MER

 2. 17. Flyttkedjors effekt på bostadsmarknaden : en bostadspolitisk strategi länkad till social hållbarhet eller ökad segregation?

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joakim Ziegler; [2019]
  Nyckelord :nyproduktion; flyttkedjor; bostadsvakanser; socialt hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå hur nyproducerade bostäder direkt och indirekt, genom efterföljande flyttkedjor, påverkar bostadsmarknaden och boendesituationen för olika typer av hushåll. Detta ges svar genom en fallstudie på Höganäshems två nyproducerade allmännyttiga bostadsprojekt med skilda förutsättningar på pappret. LÄS MER

 3. 18. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Nyckelord :urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Sammanfattning : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. LÄS MER

 4. 19. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Ruist; [2019]
  Nyckelord :stadsranden; regional planering; hållbar stadsutveckling; grönstrukturplanering; urban fringe; sprawl; peri-urban; stad och land;

  Sammanfattning : På grund av en sedan länge pågående urbaniseringstrend förväntar vi oss att städer kommer att växa. Därför värderas stadsranden, alltså zonen mellan stad och land, utifrån dess framtid snarare än för vad den kan bidra med idag. LÄS MER

 5. 20. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elise Jönsson; [2019]
  Nyckelord :konst; stadsutveckling; konstnärliga metoder; medborgardeltagande; social hållbarhet; demokrati; offentlighet;

  Sammanfattning : Arbetet för en hållbar utveckling inrymmer ett ökat behov av förändrade former för planering, stadsutveckling och förvaltning. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv eftersträvas nya metoder för att öka människors möjligheter att involveras i samt påverka stadsutvecklingen. LÄS MER