Sökning: "social utsatt område"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden social utsatt område.

 1. 1. Hand i hand mot gemenskap : Invånares deltagande för trygghet och relationsskapande i ett “särskilt utsatt område”

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emma Björk; [2020]
  Nyckelord :Social Anthropology; integration; deprived neighbourhood; community participation; social engagement; community; social comfort; social reassurance; social boundaries; fellowship; relations; Sweden; Linköping; Skäggetorp; socialantropologi; integration; utsatt område; samhällsengagemang; samhällsdeltagande; gemenskap; trygghet; sociala gränser; relationer; Sverige; Linköping; Skäggetorp;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har för avsikt att undersöka vad invånares samhällsengagemang i ett ”särskilt utsatt område” i form av trygghetsvandringar och samrådsmöten kan säga om integration. Genom etnografiskt fältarbete och deltagande observation ämnar studien fånga deltagarnas perspektiv på sitt engagemang, undersöka vad engagemanget har för inverkan på lokalsamhället och invånarnas känsla av trygghet, samt vad samhällsdeltagandet och dess inverkan kan säga om integration. LÄS MER

 2. 2. ”De tror vi duckar kulor varje gång man går till bussen” : En kvalitativ studie av hur unga vuxna i Hallunda – Norsborg resonerar kring polisens definition av ett ”särskilt utsatt område”

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Jessica Pogosian; Lydia Kebede; [2019]
  Nyckelord :unga vuxna; utsatthet; stigma;

  Sammanfattning : This study aims to understand how young-adults, residents Hallunda-Norsborg, relate to the police’s definition of their residential area as “particularly vulnerable”. Do the young adultsagree with the term or is there any tension between their descriptionand the police’s definition? In previous research, it appears that residents of an area referred to as “particularly vulnerable” are described as cut off and isolated from the remaining majority society. LÄS MER

 3. 3. "Det är två världar som inte möts." En studie om förtroendet för det sociala arbetet i det särskilt utsatta området Rosengård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carolin Andersson; Moa Salenfjord; [2019]
  Nyckelord :Imagined communities; Particularly deprived areas; Rosengård; Social alienation; Social workers; Stigmatization; Trust; Förtroende; Stigmatisering; Socialarbetare; Särskilt utsatt område; Föreställda gemenskaper;

  Sammanfattning : BRÅ:s rapport: Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden som publicerades under 2018 indikerar att det finns ett lågt förtroende för rättsväsendet i de särskilt utsatta områdena. Det låga förtroendet för rättsväsendet tycks även påverka förtroendet för socialarbetare negativt. LÄS MER

 4. 4. Media, makt och Rinkeby : en kritisk diskursanalys av medias framställning av upploppet i Rinkeby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Backman; Ida Fröberg; [2019]
  Nyckelord :Förort; Media; Kritisk Diskursanalys;

  Sammanfattning : Sveriges förorter har gått från att vara föredömen för social jämlikhet till att lyftas fram som skräckexempel både nationellt och internationellt. Detta beror delvis på händelser som upplopp, bilbränder och skjutningar, som har florerat i de så kallade utsatta områdena de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Ungdomar och miljöfrågor i ett utsatt område

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Warringer; [2019]
  Nyckelord :Ungdomar; Miljösociologi; Projekt; Maslows behovshierarki;

  Sammanfattning : Mot bakgrunden av att en förening i Rosengård önskade hjälp med en projektansökan, som syftar till att skapa kunskap om miljö- och klimatfrågor, genomfördes en studie för att förstå hur ungdomar förhåller sig till miljöfrågor. Syftet med projektet var att skapa strategier så att ungdomar i åldrarna 16–25 ska vilja delta i miljövårdande arbete i det egna området. LÄS MER