Sökning: "social worker - client relationship"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden social worker - client relationship.

 1. 1. “Socialt arbete blir till en socialadministration” - En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av arbetet med ekonomiskt bistånd under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Drilona Shaqiri; Fredrika Svensson; [2021-06-15]
  Nyckelord :covid-19; social aid; social worker - client relationship; discretion; distance work;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine, through qualitative interviews, how social workers who works with social aid perceive how the work with clients has been affected by the guidelines and restrictions which have been created as a consequence of the covid-19 pandemic. Five semi-structured interviews with social workers were conducted. LÄS MER

 2. 2. ”Man ska vara medveten om vilken makt man har” : En studie om socialarbetares syn på makt och maktrelationer inom socialtjänsten i relation till yrkesrollen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Saga Molteberg Lundén; [2021]
  Nyckelord :power; power relations; social workers; authorities; therapists; makt; maktrelationer; socialarbetare; myndighetsutövare; behandlare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med utgångspunkt i socialarbetares erfarenheter undersöka synen på och medvetenhet om makt i form av maktutövning och maktrelationer gentemot klienter. Vidare undersöktes om detta skiljer sig beroende på om socialarbetaren har en myndighetsutövande eller en behandlande roll och vilka arbetsuppgifter de utför. LÄS MER

 3. 3. Att behandla alla lika fast alla är olika. En studie om det sociala arbetet med barnfamiljer med annan språkbakgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Farah Shaker; [2021]
  Nyckelord :Keywords: Social worker; multi languages; organization theory; room for maneuver; the therapeutic alliance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the social worker's role and vision in the work with children and families who have a different language background. Social workers with families with several languages have expanded in Sweden in recent years, and that's why I think it is an interesting subject to study. LÄS MER

 4. 4. Klientrelationen – en balansgång: En studie om socialsekreterares förhållningssätt och utmaningar i arbetet med klienter med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rasmus Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Social workers; Client-provider relationship; Substance abuse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase the understanding of how social workers, working with people with substance abuse, describe the client relationship, the strategies they use and the challenges they encounter in building and maintaining this relationship. The study was based on semi-structured interviews with five professional social workers from two different municipalities in southern Sweden, who predominantly work with clients with substance abuse disorders (SUDs). LÄS MER

 5. 5. Att behandla alla lika fast alla är olika. En studie om det sociala arbetet med barnfamiljer med annan språkbakgrund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Farah Shaker; [2021]
  Nyckelord :Keywords: Social worker; multi languages; organization theory; room for maneuver; the therapeutic alliance.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the social worker's role and vision in the work with children and families who have a different language background. Social workers with families with several languages have expanded in Sweden in recent years, and that's why I think it is an interesting subject to study. LÄS MER