Sökning: "social-ecological architecture"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden social-ecological architecture.

 1. 1. Publikum Nynäshamn: Social-ecological Architecture in Public Municipal Space

  Magister-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jeff Ranara; [2019]
  Nyckelord :Nynäshamn; Stockholm; municipal building; social-ecological architecture; green roofs; green walls; assembly hall;

  Sammanfattning : Publikum Nynäshamn docks directly to the west façade of the existing 9 story municipal building with seven floors of open activity space. These surround a full-height atrium across which a two-floor living plant green wall provides the monumental living presence of nature and its ecosystem services in an office environment. LÄS MER

 2. 2. Integrering av urbana ekosystemtjänster i stadsplanering : pilotstudie och utveckling av Ramboll Liveable Matrix

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lottie Carlsson; [2016]
  Nyckelord :urbana ekosystemtjänster; socialekologisk stadsbyggnad; stadsplanering; hållbar stadsutveckling; metodutveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en pilotstudie av en obeprövad metod för Rambölls pågående utvecklingsprojekt Ramboll Liveable Matrix (RLM). Arbetets bakgrund återfinns dels i ett behov av att integrera social och ekologisk utveckling för att säkerställa ekosystemens funktion och dels av att testa nya metoder för att implementera en helhetssyn inom stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Cultural heritage in planning : urban transition in Hjorthagen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Boström; [2016]
  Nyckelord :culture; heritage; transition; Hjorthagen; Norra Djurgårdsstaden; post-industrial; paradigms; urbanisation; monument; preservation; trans-disciplinar; interface; homogenisation;

  Sammanfattning : The thesis examines benefits and challenges of using cultural heritage as an asset in urban development. The work is based on a theoretical overview of contemporary concepts relevant for the subject and discusses today’s discourse on cultural heritage and cultural values management in relation to influences from architecture and planning. LÄS MER

 4. 4. Stadsgestaltning för ökad promenadvänlighet och bättre hälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elias Södersten; [2016]
  Nyckelord :promenadvänlighet; landskapsarkitektur; fysisk aktivitet; byggd miljö; trafiklugnande åtgärder; Sönder boulevard; hälsa; aktiv transport;

  Sammanfattning : Det står klart att fysisk aktivitet främjar människors hälsa, det är idag välkänt och vetenskapligt etablerat. Det är desto svårare att beskriva vad som påverkar vårt beslut att vara fysiskt aktiva. Den här kandidatuppsatsen gör ett försök. LÄS MER

 5. 5. From wheels to walking : exploring an alternative planning approach in Sub-Saharan countries - the case of the Axis in Nairobi, Kenya

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Brundin; Lova Mattsson Kjellqvist; [2014]
  Nyckelord :Nairobi; Kenya; Sub-Saharan Africa; urban planning; walkability; low income countries; landscape architecture; streets; Small Change;

  Sammanfattning : Rapid urbanisation is putting strains on both the landscape and the city dwellers and the pressure on planning for sustainable and equitable cities is crucial. As many cities in Sub-Saharan Africa are expanding, city planning has trouble keeping up to meet the needs of the growing amount of urban dwellers. LÄS MER