Sökning: "social"

Visar resultat 1 - 5 av 50898 uppsatser innehållade ordet social.

 1. 1. "Att göra staden lite mindre dum" - En studie i drivkrafterna hos odlare vid tre olika stadsodlingsprojekt i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jennie Vildskog; [2021-06-21]
  Nyckelord :urban agriculture; urban horticulture; sustainable development; motivation; stadsodling; urban odling; hållbar utveckling; drivkrafter;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk2021, 180 hp.... LÄS MER

 2. 2. Vuxna personers erfarenheter av att genomföra levnadsvaneförändringar vid prediabetes

  Magister-uppsats,

  Författare :Stojna Bozhinova; Madalena Mabiala; [2021-06-16]
  Nyckelord :Prediabetes; person; erfarenhet; levnadsvaneförändringar; egenvård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a chronic disease that is increasing worldwide. Prediabetes is a condition that can lead to the development of type 2 diabetes. Its prevalence has increased steadily and without action, the number of cases of prediabetes will increase further. LÄS MER

 3. 3. Influencer promotional codes’ impact on returns - A trigger for impulse buying behaviour

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Margaux Karmestål Chénière; Sofia Eskilstorp; [2021-06-15]
  Nyckelord :Impulse buying; Social media; Influencer promotional codes; Returns management; Avoidance and gatekeeping strategy;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. No jobs on a dead planet: Swedish unions’ perceptions of their roles in a just transition

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Hedvig Schylander; [2021-06-15]
  Nyckelord :Just transition; Sweden; Labour unions; Unionisation; The Swedish Model; Climate change; Sustainability; Sustainable development; Sustainable Development Goals; SDG; Climate transition; Agenda 2030;

  Sammanfattning : If we are to avoid the worst-case scenarios of climate change and environmental issues, we must drastically reduce our emissions of greenhouse gases. Such a transition to an ecologically sustainable society has far-reaching consequences on production systems and labour markets. LÄS MER

 5. 5. En villkorad integration. Om utrikes födda bussförare och deras upplevelse av strukturell och social integration. SQ4562, Vetenskapligt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Olof Lindqvist; [2021-06-15]
  Nyckelord :utrikes födda; makt; integration;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur arbetsmarknad och arbetsvillkor bidrar till en social integration för utrikes födda bussförare. För att göra detta användes en kvalitativ metod. LÄS MER