Sökning: "sociala färdigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden sociala färdigheter.

 1. 1. Fastighetsföretags sociala hållbarhetsarbete: En flerfallsstudie med inriktning mot integration av personer med utländsk bakgrund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludwig Dahlström; Liban Muse; [2018-09-20]
  Nyckelord :social hållbarhet; integration; nyanlända; personer med utländsk bakgrund; fastighetsföretag;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är ett område som under de senaste åren har ökat i intresse för flera olikatyper av företag. Dels för att social hållbarhet kan ge en positiv påverkan på den ekonomiskavinsten på långsikt och dels för att de som företag kan bidra med att förbättra samhället. LÄS MER

 2. 2. Får jag vara med? : En studie om pedagogers syn på barns tillträdesstrategier och exkluderingar i leken samt sin egen roll i den fria leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Anemone Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Play; preschool; teachers perceptions; access strategies; exclusion; Corsaro; Lek; förskola; pedagogers föreställningar; tillträdesstrategier; exkluderingar; Corsaro;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att öka kunskapen om pedagogers föreställningar om barns tillträdesstrategier och exkluderingar av varandra i leken samt pedagogernas egen roll i leken. För att undersöka detta har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med tre förskollärare på olika förskolor. LÄS MER

 3. 3. Joining a Social Club or Buying a Planner? : What predicts subjective wellbeing amongst Swedish university students?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Harald Svensson; Katinka Wallqvist; [2018]
  Nyckelord :resilience; wellbeing; social support; social skills; planning; goal efficacy; university; students; Sweden; resiliens; välmående; socialt stöd; sociala färdigheter; planerings- och prioriteringsbeteende; tilltro till att uppnå mål; universitet; studenter; Sverige;

  Sammanfattning : Research suggests that university students are at risk for developing psychiatric symptoms, but there is a lack of research targeting wellbeing amongst students in Sweden. The aim of the study was to investigate the relationship between social- and cognitive resilience factors and subjective wellbeing in university students in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan påverka elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet. : En studie ur elevens perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Carina Svendén; [2018]
  Nyckelord :Särskilt stöd; extra anpassningar; yrkeselev; yrkeslärare; yrkesprogram på gymnasiet; yrkesämne;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar elevens resultat i yrkesämnen på gymnasiet. Studien skulle också visa elevens behov av särskilt stöd och extra anpassningar inom de programgemensamma ämnena: ”yrkesämnen” på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av empati och empatitrötthet inom hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marion Cornelius; Bodo Götze; [2018]
  Nyckelord :Empati; Empatitrötthet; Hälso- och sjukvård; Omvårdnad; Sjuksköterska- patientrelation;

  Sammanfattning : I slutet av 1950-talet lades alltmer uppmärksamhet på ämnet empati inom hälso- och sjukvård. Synvinkeln på patienten ändrades och förståelse för samband mellan sociala, psykiska och fysiologiska faktorer blev viktigare inom omvårdnaden.  Empati innebär en humanistisk hållning som styr en mellanmänsklig relation. LÄS MER