Sökning: "sociala händelser"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade orden sociala händelser.

 1. 1. Vi bestämmer när på dygnet du använder din smarta telefon! : En undersökning om hur svenska ungdomar som genomför värnplikten upplever att deras tillvaro påverkas av Försvarsmaktens mobilförbud.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Fleming Karsberg; Jonas Hedlund; [2022]
  Nyckelord :Försvarsmakten; Mobilförbud; Smartphone; Sociala medier; Ungdomar; Värnplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällets digitalisering och utbredningen av sociala medier har under de senaste 20 åren ökat. Parallellt har införandet av IT-stöd i skolor och utvecklingen av digitala samhällstjänster skapat ett behov att undersöka om en reglering av användandet krävs. LÄS MER

 2. 2. Health Communication on TikTok : A Qualitative Study of Credibility on A Humorous Platform

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Isabelle Lid Rosenholm; [2022]
  Nyckelord :health communication; TikTok; credibility; humour; covid-19; pandemic; hälsokommunikation; TikTok; trovärdighet; humor; covid-19; pandemi;

  Sammanfattning : The video-sharing platform TikTok has gained popularity over the last few years. During the recent Covid-19 pandemic, TikTok was implemented in health communication strategies to target a younger audience. The platform's humorous and entertaining jargon is somewhat contradictory to the intentions of health communication. LÄS MER

 3. 3. Barnhälsovårdssjuksköterskors möten med föräldrar som är tveksamma till att vaccinera sina barn : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marina Nilsson; Anna Welin; [2022]
  Nyckelord :Child health nurses CHC-nurses ; parents; qualitative method; vaccination; Barnhälsovårdssjuksköterskor BVC-sjuksköterskor ; föräldrar; kvalitativ metod; vaccinationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har en hög vaccinationstäckning men allt fler föräldrar ifrågasätter att vaccinera sina barn. Barnhälsovårdssjuksköterskor (BVC-sjuksköterskor) har en viktig och komplex roll i sitt uppdrag gällande att arbeta för en fortsatt hög vaccinationstäckning i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Soldaten - en komplex helhet : Soldater som avslutat sin värnplikt i förtid

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Magdalena Skiöld; Johan Hedin; [2022]
  Nyckelord :conscription compulsory national military service; departure terminate; mental illness; selection criteria; hermeneutics and intensive design; värnplikt; avgångar; K 3; militär gemenskap; psykisk ohälsa; uttagningskriterier; hermeneutik och intensiv design;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa faktorer som bidrager till att soldater avslutar sin värnplikt i förtid. Det finns faktorer som kan justeras/förfinas redan innan mönstring. Studien visar att soldaten är en komplex helhet.  Rubbas någon av de förutsättningar som beskrivs i studien ökar sannolikheten att soldaten blir en avgång. LÄS MER

 5. 5. Lyxens paradox : En kvalitativ studie om konsumenters ambivalenta förhållningssätt till lyxvarumärkens exponering på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Ringkvist; Victoria Olofsson; Malin Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Luxury; Luxury Brands; Purchase motivation; Social Media; Brand Image; Exposure; Lyx; Lyxvarumärken; Köpmotivation; Social media; Varumärkesimage; Exponering;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medier, som från början handlade om utbyte av information, har mynnat ut i en social närvaro. En social närvaro där man genom bilder, text och videos presenterar sig själv. Konsumenter kan numera obehindrat dela varumärkesrelaterat innehåll genom att till exempel visa nya inköp eller andra händelser av sitt liv. LÄS MER