Sökning: "sociala interaktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade orden sociala interaktioner.

 1. 1. “Jag önskar att jag hade en bokhylla i bakgrunden så att jag såg smartare ut” : En socialpsykologisk studie om hur universitetsstudenter uttrycker sin identitet över Zoom och hur sociala interaktioner påverkas och förändras i digital undervisning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ebba Örner Lidberg; Ekstedt Mikaela; [2021]
  Nyckelord :digital undervisning; universitetsstudenter; sociala interaktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur universitetsstudenter upplever att sociala interaktioner med kurskamrater påverkas och förändras i digital undervisning, samt vilka hinder och möjligheter som finns i att uttrycka sin identitet som student över Zoom. Det empiriska materialet baseras på tolv semistrukturerade intervjuer med studenter vid Uppsala universitet och grundar sig i en kvalitativ studie som utgår från en riktad innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Tensta City Hall

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Bergström; [2021]
  Nyckelord :Tensta; betong; stadshus; kommunhus; publikt; kontor; mötesplats; medborgare;

  Sammanfattning : A city hall is a building for the inhabitants, a building where the administration of inhabitants is being held but also where the people are encouraged to take part in public space and give it their form. The city hall is a room for social interactions and architecture’s interaction with local democracy. LÄS MER

 3. 3. Ämnesspråket matematik i samarbetsinlärningsstrategier och strukturer vid grupparbete : En systematisk litteraturstudie om förhållningssättet kooperativt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linda Simonsson; Linda Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; sociala interaktioner; samarbetsinlärningsstrategier; samarbetsinlärningsstrukturer; kommunikation; grupparbete;

  Sammanfattning : För godtagbara kunskapskrav vid slutet av årskurs 3 ska eleven getts möjlighet att samtala i och om ämnet matematik. Att kommunicera matematiskt är en bidragande faktor för att uppnå ett fördjupat lärande. Faktorer som främjar kommunikationen likt arbete i grupp används inte i samma utsträckning i matematikämnet som andra ämnen. LÄS MER

 4. 4. Vikten av de oskrivna reglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Söderberg; John Söderberg; David Weiler; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; normer; interaktione; kommunikation; digitala kommunikationsmedel; Teleworking; norms; interactions; communication; digital communication channels; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The Importance of the Unwritten Rules Seminar date: 15th of January 2021 Course: FEKH49, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Organization, Undergraduate level, 15 credits Authors: Alice Söderberg, John Söderberg, David Weiler Supervisor: Nadja Sörgärde Five Key-words: Teleworking, norms, interactions, communication, digital communication channels Purpose: The purpose of this study is to nuance previous research regarding how interactions are affected by teleworking by examining how the employees at Översättningsbolaget experience changes in the interactions they have with their colleagues due to teleworking and which norms that could affect this. Research question: How do the employees at Översättningsbolaget experience that the interactions they have with their colleagues have changed due to teleworking and which norms could affect this? Theoretical perspective: The study’s theoretical perspective consists of previous research on interactions, what teleworking is and how teleworking affects interactions between colleagues and the consequences this entails. LÄS MER

 5. 5. Utveckla relationell förståelse i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Misha Izadi-shad; Linnéa Lindqvist Fant; [2021]
  Nyckelord :Elever; instrumentell förståelse; matematik; relationell förståelse; undervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten är en litteraturstudie och berör frågor gällande instrumentell och relationell förståelse i matematikundervisningen. Studiens syften är att undersöka karaktäristiska drag för undervisning som resulterar i relationell förståelse samt hur elevperspektivet ser ut i förhållande till det relationella lärandet. LÄS MER