Sökning: "sociala kontroverser"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sociala kontroverser.

 1. 1. Sociala kontroverser och dess påverkan på den sociala dimensionen av ESG : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ann-Kristin Karlsson; Nina Korhonen; [2021]
  Nyckelord :CSR; ESG; social dimension; social controversies; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR; ESG; sociala dimensionen; sociala kontroverser; intressentteorin; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om sociala kontroverser förklarar eventuella förändringar i ESG-betygets sociala dimension, samt om involvering i kontroverser leder till förbättrade CSR-strategier. Tidigare forskning har påvisat diverse problem gällande tillförlitligheten i ESG-bedömningar och olika kontroverser har medfört en negativ påverkan på ESG-betyget. LÄS MER

 2. 2. Utökat aktörskap i stadsplaneringsprocessen : det materiellas roll i klimatanpassningsplaneringen i Nyhamnen

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Schneider; [2020]
  Nyckelord :assemblage; ekofeministisk teori; havsnivåhöjning; klimatanpassning; Nyhamnen; socio-materiella relationer; climate adaption; ecofeminist theory; sea-level rise; sociomaterial relations;

  Sammanfattning : Havsnivån stiger och anpassning i kustnära områden är en allt viktigare planeringsfråga. Redan idag krävs nya samarbetskonstellationer för att hantera klimatrisker. Studiens syfte är att bidra till att bredda planerarperspektivet och fördjupa kunskap om hur fler värden kan främjas i klimatanpassningsplaneringen. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas finansiell prestation av hållbarhetsarbete? : En studie om svenska bolags ESG-betyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aaron Eidem; Nicholas Dahlgren; [2020]
  Nyckelord :Tobins Q; Return on Assets; ESG Score; ESG Controversy Score; Shareholder Theory; Stakeholder Theory;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sambandet mellan hållbarhetsarbete och den marknadsbaserade samt redovisningsbaserade finansiella prestationen hos svenska, börsnoterade bolag. Studiens observationer utgörs av bolag som är noterade vid Stockholmsbörsen åren 2017 och 2018. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation : En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Malin Månsberg; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Irresponsibility CSI ; Financial Performance FP ; Intressentteorin; Neoklassisk teori;

  Sammanfattning : Titel: Corporate Social Irresponsibility och Finansiell Prestation - En kvantitativ studie om relationen mellan Corporate Social Irresponsibility och finansiell prestation   Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi   Författare: Malin Månsberg   Handledare: Catherine Lions   Datum: 2018 – maj   Syfte: Många forskare har undersökt hur företags sociala ansvarstagande (CSR) påverkar den finansiella prestationen (FP). Denna studie riktar istället fokus på den negativa motsvarigheten, Corporate Social Irresponsibility (CSI), som länge varit i skuggan av de positiva effekter som CSR påstås ha på företagens lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Leder rapportering om hållbarhet till ännu bättre resultat? : En global studie på 4 288 bolag om kostnaden för räntebärande skulder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maria Eriksson; Monica Isaksson Eléhn; [2018]
  Nyckelord :CSR reporting; CSR activities; debt cost; ESG; dimensions; risk assessment; stakeholder theory; legitimacy theory; CSR-rapportering; CSR-aktiviteter; skuldkostnad; ESG; dimensioner; riskbedömning; intressentteorin; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Leder rapportering om hållbarhet till ännu bättre resultat? En global studie om 4 288 bolag och kostnad för räntebärande skulder Datum: 2018 – maj Syfte: CSR är ett välutforskat ämne med många olika inriktningar. Vårt val föll på att studera dess inverkan på kostnaden för räntebärande skulder. LÄS MER