Sökning: "sociala media resa"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden sociala media resa.

 1. 1. Resa under en pandemi? : En kvalitativ explorativ studie om SJs kommunikation på Facebook under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emmeli Nyblom; Lina Persson; [2021]
  Nyckelord :crisis communication; grounded theory; societal crisis; social media; kriskommunikation; grundad teori; samhällskris; sociala medier;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic resulted in large changes and restrictions that impacted the Swedish society and the whole world. Both individuals and companies were impacted by this, not least the traveling companies in the public transport. One of these companies was the Swedish travel company SJ. LÄS MER

 2. 2. Film- och litteraturturism i Sverige : En kvalitativ studie av Wallanderland i Ystad och Millenniumtrilogin i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Supavadee Disayabuttra; Mira Ottosson; [2020]
  Nyckelord :Film and literature tourism; Wallander; Millennium; netnography; place marketing; commodification; digital marketing; Film- och litteraturturism; Wallander; Millennium; netnografi; platsmarknadsföring; kommodifiering; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : To travel in the footsteps of movies and books is something that attracts more and more tourists and the research in the field has often focused on the motivation of tourists when choosing a destination. This study instead focuses on how the businesses that organize the attractions work. LÄS MER

 3. 3. Vad påverkar din tillit? : En kvantitativ studie som undersöker millennials attityd och förtroende gentemot olika informationskällor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sophia Silfvercrantz; My Pontén; [2020]
  Nyckelord :eWOM; information sources; attitude; source credibility; information quality; trust; purchase decision; eWOM; informationskällor; attityd; källtrovärdighet; informationskvalité; förtroende; köpbeslut;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en kvantitativ studie med syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar millennials attityd till olika informationskällor vid bokning av boende vid resa. Ytterligare kommer betydelsen av eWOM i valet av informationskälla belysas med målet att undersöka om det är en faktor som påverkar förtroendet för informationskällan. LÄS MER

 4. 4. Jag möts av destinationsmarknadsföring dagligen på sociala medier : En studie om konsumenternas tolkning av destinationsmarknadsföring på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Jessica Vaca Vaca; Patricia Tanaveerapong; [2019]
  Nyckelord :Destination marketing; Social Media; Qualitative method; WOM; eWOM; Social Media Marketing; The Buyer Decision Process; Personal Characteristics Affecting Consumers Behavior; Push- and Pull Factors; Destinationsmarknadsföring; sociala medier; kvalitativ metod; sociala media marketing; WOM; eWOM; Konsumentens beslutsprocess; Personliga egenskapers påverkan på konsumenternas köpbeteende; Push- och Pull faktorer;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har det blivit allt vanligare för konsumenter att använda sig av sociala medier, främst inom turismindustrin. Det är vanligt för konsumenter att idag stöta på nya destinationer och att viljan av att resa uppstår genom sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Developing an Artificially Intelligent Tool for Grief Recovery

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Matilda Landström; Nahal Mustafa; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens, AI, har länge ersatt människor i fysiskt tunga och monotona uppgifter och har på senare år tagit sig in allt mer i vår vardag i form av allt från robotdammsugare, assistenter som Apples Siri till riktad reklam i sociala medier. I detta masterexamensarbete undersöks huruvida AI skulle kunna implementeras i mer personliga delar av livet, så som i ensorgebearbetningsprocess och hur ett sådant verktyg skulle se ut. LÄS MER