Sökning: "sociala medier ångest"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden sociala medier ångest.

 1. 1. UNG KVINNA OCH UPPKOPPLAD. En kvalitativ studie om fyra unga kvinnors upplevelse av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Pettersson; Rebecca Glamheden; [2019-03-13]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; sociala medier; FOMO; kognitiv dissonans; coping;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för unga kvinnor som diagnostiserats medutmattningssyndrom och deras upplevda vanor av sociala medier. Vidare undersöka på vilketsätt de psykosociala funktionerna motivationshöjande, social interaktion och fear of missingout (FOMO) uttrycker sig för de unga kvinnorna idag genom deras användning av socialamedier. LÄS MER

 2. 2. Första års gymnasieelevers upplevda kunskap om depression och ångest samt dess behandlingsmetoder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Cecilia Levin; Sebastian Nydahl; [2019]
  Nyckelord :Depression; ångest; behandling; prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund Det har utförts studier som belyser problemet med ökningen av antalet ungdomar som upplever psykisk ohälsa. Trots detta finns det få studier som undersöker om ungdomarna själva har kunskap om de vanligaste mentala sjukdomarna samt ett begränsat antal studier som belyser var de får sin kunskap ifrån. LÄS MER

 3. 3. Nätrelaterad brottslighet kopplat till unga vuxna på sociala medier. Erfarenheter, upplevelser och åsikter om nätkränkningar och nätmobbning.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Bohm; Amel Bukaric; [2019]
  Nyckelord :näthat; nätkränkningar; nätmobbning; sociala medier; unga vuxna;

  Sammanfattning : Näthat på sociala medier är ett socialt fenomen som blivit aktuellt med den globala digitaliseringen. Forskning generellt beskriver näthat som ett samlingsbegrepp av olika beteenden såsom kränkningar eller mobbning som sker online. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av samband mellan användningen av Instagram i relation till träningsberoende, träningsvanor och ortorexia nervosa bland aktiva unga vuxna : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lovisa Bengtzén; Ellen Enroth; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Sociala medier; Träningskonto.;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag blir allt fler människor mindre fysiskt aktiva, trots detta ökar utvecklingen av träningsberoende. Fysioterapeuter kan träffa personer med träningsberoende genom att de fått en skada på grund av sitt beteende. Därmed är det viktigt att fysioterapeuter har kunskap om träningsberoende och dess drivkraft. LÄS MER

 5. 5. Kommersialiserad ångest : En intervjustudie om influenceryrkets alienationsproblem och motstrategier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Alice Junman; [2019]
  Nyckelord :influencers; arbetsliv; alienation; intrycksstyrning; frilans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för en ny typ av arbete; att vara influencer, vilket innebär att arbeta med sociala medier för att på något sätt påverka den publik man byggt upp. Huvudsakligt fokus ligger på att förstå vilka eventuella problem influencers upplever inom sitt arbete, vilket besvaras genom två frågeställningar: Hur upplever influencers balansen mellan privatliv och yrkesliv? Och Vilka metoder använder de för att hantera eventuella konflikter mellan de två? Datan bygger på semistrukturerade intervjuer med fem influencers. LÄS MER