Sökning: "sociala medier 2000"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden sociala medier 2000.

 1. 1. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER

 2. 2. Vad lockar Generation Y och Z till arbetet? : En kvalitativ studie om valet av arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emilia Östlund; Filippa Sjöberg; [2023]
  Nyckelord :Employer Branding; job search behavior; arbets- och organisationspsykologi; arbetsgivarvarumärke; Generation Y; Generation Z; motivation;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av de generationsskillnader som finns på arbetsmarknaden var syftet med studien att undersöka hur Generation Y söker arbete som anställd i en kommunal förvaltning i jämförelse med Generation Z. Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie och riktade in sig på en utvald svensk kommun. LÄS MER

 3. 3. Warwashing - Om företags legitimitetsskapande i krig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Johansson; Vendela Melin; Filippa Möller; [2022]
  Nyckelord :CPA; Legitimitet; Kriget i Ukraina; Crisis management; Digital kommunikation CPA; Legitimacy; Russia-Ukraine war; Digital communications; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur företag kommunicerat inom ramen för Rysslands invasion av Ukraina för att skapa sig legitimitet. Uppsatsens syfte är att djupdyka i hur företag, sedan invasionen bröt ut, agerat och kommunicerat sitt ställningstagande i invasionen. LÄS MER

 4. 4. Informell inlärning inom ämnet engelska : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Maria Jansson; Blerina Maliqi; [2022]
  Nyckelord :informell inlärning; engelska; extramural engelska;

  Sammanfattning : Sammanfattning Engelskan har en central roll inom många domäner i dagens samhälle och som ett resultat av digitaliseringens framgång under början på 2000-talet möter vi engelskan dagligen. Digitaliseringen har även bidragit till att barn och ungdomar möter stora mängder engelska på sin fritid, bland annat genom musik, datorspel och sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Användning av sociala medier och barns/ungdomars psykiska hälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Abdi Khader Hersi; [2022]
  Nyckelord :Mental health; social media; youth health; adolescent; Psykisk hälsa; mental hälsa; sociala medier; barn; ungdomar;

  Sammanfattning : Introduktion: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga i Sverige. Sedan mitten av 1980-talet har unga som har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och ungefär hälften av 15-åringarna har besvär. Användning av datorer, surfplattor och smartphones har ökat bland 13- och 15-åringar under 2000-talet. LÄS MER