Sökning: "sociala medier bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden sociala medier bibliotek.

 1. 1. Påverkar fysisk aktivitet elevers resultat i matematik : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fabian Andersson; Oliver Snygg; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; matematikresultat; skolresultat; matematik; skolan; elever;

  Sammanfattning : Sammanfattning Människors minskade fysisk aktivitet är ett ämne som idag debatteras frekvent i Sverige, i synnerhet kopplat till ungdomar och skola. Debatten bedrivs överallt från sociala medier till lokala tidningar och i nationella tv-kanaler. LÄS MER

 2. 2. Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; Linnea Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :läsvanor; attityder; motivation; skönlitteratur; genus;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. LÄS MER

 3. 3. Folkbibliotek, sociala medier och relationsmarknadsföring : en kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats,

  Författare :Maja Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Folkbibliotek; sociala medier; Facebook; Instagram; Bibliotek 2.0; information; kommunikation; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to create an updated image of why and how staff at public libraries in Sweden work with social media in 2019 and what challenges they experience in this work. The study is based on interviews with nine persons who are working with social media in public libraries. LÄS MER

 4. 4. Bilden av biblioteket : Marknadsföring av ett folkbibliotek på Instagram

  Master-uppsats,

  Författare :Maria Ekelund; [2019]
  Nyckelord :bibliotek; Instagram; sociala medier; marknadsföring; kommunikation; kulturpolitik; four spaces model; bibliotekets roll;

  Sammanfattning : An increased access to information and knowledge through the development of information- and communication technology, Internet and social media has led to changes in perceptions of what the public library is and what role it has in contemporary society. In addition, the use of smartphones has contributed to an easy and economic way to market an institution and to build relationships with users through visual communication. LÄS MER

 5. 5. ”För den intresserade allmänheten” : En undersökning av hur tre specialsamlingar visas upp på Instagram

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Maria Zeito; [2019]
  Nyckelord :Social media; Web 2.0; Library 2.0; Instagram; Cultural heritage; Special collections; Research libraries; Accessibility; Visual culture; Visual communication; Visual semiotics; Sociala medier; webb 2.0; bibliotek 2.0; Instagram; kulturarv; specialsamlingar; forskningsbibliotek; tillgänglighet; visuell kultur; visuell kommunikation; bildsemiotik;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to examine how social media, specifically Instagram, is utilized in three special collections libraries in Sweden. The intent is to understand why Instagram is a plausible platform for the purpose of showcasing the libraries’ cultural heritage collections, how this is done and who the target audience is. LÄS MER