Sökning: "sociala medier effekter"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden sociala medier effekter.

 1. 1. Influencer marketing i praktiken : En tvärsnittsstudie kring hur små företag framgångsrikt kan bedriva influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Olle Carlsson; Felicia Andersson; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing; Marketing implementation; Influencers; Social Media; Small enterprises; SME:s; Influencer marketing; Marknadsförings implementation; Influencers; Social Media; Små företag; SME:s;

  Sammanfattning : Marknadsföring med influencers, så kallad influencer marketing, är inte enkelt och kan leda till negativa effekter om det utförs på fel sätt. Vidare begränsas små företag i större utsträckning än stora företag av resurserna budget, tid och personal och måste därmed vara selektiva och noga i sin utformning av strategi. LÄS MER

 2. 2. Allmänhetens attityder till klimatförändringar och demografiska förklaringsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johanna Arvidsson; Petra Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :klimatförändringar; sociala medier; traditionella medier; attityder; ålderstillhörighet; demografi; klimatångest; klimatskepticism;

  Sammanfattning : FN:s klimatpanel IPCC slår fast att jordens klimat förändras i en takt som saknar motstycke i mänsklighetens historia, med effekter som extremväder, havsnivåhöjningar, isavsmältning och havsförsurning att vänta. Inom klimatkommunikationen har media pekats ut som ett avgörande verktyg för att stärka medvetenhet, forma attityder och öka förståelsen för klimatförändringar. LÄS MER

 3. 3. En studie om sociala medier i förmedlingen : Sociala medier som marknadsföringskanal och dess effekter för enskilda fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Adrian Melengic; Sef Sabah Rashid; [2022]
  Nyckelord :Real estate agents; marketing; social media; work life-balance; Fastighetsmäklare; marknadsföring; sociala medier; work life-balance;

  Sammanfattning : Bakgrund Mäklare som fenomen, det vill säga en aktör som står mellan två parter och försöker hitta en lösning som gynnar båda, är en företeelse som funnits i alla tider. I digitaliseringens tidsålder har mäklare också tagit steget ut på nätet och så även till plattformar för sociala medier, såsom Facebook och Instagram. LÄS MER

 4. 4. TikTok, generation Z och musik : En undersökning om vilket sätt digitaliseringen har påverkat generation Zs musiklyssnande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hampus Georgsson; Max Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Generation Z; TikTok; musik; digitalisering; sociala medier.;

  Sammanfattning : Under coronapandemins år 2020 så fick en ny sociala medie-plattform många nya användare. Den applikationen heter TikTok. TikTok är en sociala medie-plattform där du som användare kan publicera, redigera likaså interagera med videos i alla dess storlekar och former. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier- spindeln i den psykiska hälsans nät : En studie om sociala mediers effekter på den psykiska hälsan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Andersson; Felicia Stolpe; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the last decades social media has played a central part of modern society and its correlation to mental health has been discussed. This study initiated with a research overview which demonstrated ambiguous relationships between the use of social media and people's mental health. LÄS MER