Sökning: "sociala medier effekter"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden sociala medier effekter.

 1. 1. TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare : - Inom Elektronisk Word-Of-Mouth

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lorita Maqedonci; Vanesa Voca; [2024]
  Nyckelord :EWOM; positiv negativ WOM; e-handel; OCR; IACM; TikTok; och sociala medier;

  Sammanfattning : Titel: TikToks Påverkan: En studie om recensioners påverkan på TikTok-användare – Inom elektronisk Word-Of-Mouth. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Lorita Maqedonci och Vanesa Voca Handledare: Martin Ahlenius Datum: 2024 - Januari Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur recensioner på TikTok påverkar användare genom elektronisk Word-Of-Mouth (eWOM). LÄS MER

 2. 2. Sociala medier, självkänsla och ångestsymptom hos högstadieflickor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Natalie Raderius; [2024]
  Nyckelord :Sociala medier; ångestsymptom; generaliserad ångest; självkänsla; psykisk hälsa; social jämförelse; Generalized Anxiety Disorder 7-item scale; Rosenberg Self-Esteem Scale;

  Sammanfattning : Det finns en växande oro för den inverkan som sociala medier har på ungas psykiska hälsa. Sociala jämförelser och orealistiska skönhetsideal nämns ofta i relation till sådana samband. Flickor i tonåren rapporterar högre förekomst av psykiska besvär samt lägre självkänsla än pojkar. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg och undervisningsmetoder i grundskolans EFL-undervisning : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Adam Mannai; Alex Kindberg; [2024]
  Nyckelord :Undervisning; digitala verktyg; engelska; andraspråksundervisning.;

  Sammanfattning : Engelskan spelar en central roll i dagens samhälle, och som en konsekvens av digitaliseringens framgång under början av 1970-talet stöter vi dagligen på det engelska språket. Barn och ungdomar utsätts också för betydande mängder engelska under sin fritid, främst genom datorspel och sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Kommersiell sharenting - etiskt eller oetiskt? En kvalitativ studie som diskuterar och analyserar etiken bakom fenomenet kommersiell sharenting, då influencers använder sina barn i marknadsföringssyfte på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katja Gudmand-Höyer; Rebecca Svensson Miram; [2023-11-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sociala medier har kommit att bli en central och betydande del av många människors dagliga liv. I takt med digitaliseringen och teknikens utveckling har yrket influencer uppstått. Idag tjänar stora profiler miljoner på att publicera bilder och videos på sociala medier i samarbete med andra varumärken. LÄS MER

 5. 5. ”Alla vet att strängare straff inte leder till mindre kriminalitet” En kvalitativ studie om kriminalvårdares perspektiv på strängare straff

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mimma Raisola; Nida Mehyeddine; [2023-05-31]
  Nyckelord :kriminalvårdare; strängare straff; straffteori; totala institutioner;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka kriminalvårdares perspektiv på strängare straff och dess konsekvenser. Genom detta avsåg studien att bidra med ny kunskap och förståelse, utifrån kriminalvårdares arbetsrelaterade erfarenheter i det klientnära arbetet. Studiens insamlade empiri baserades på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER