Sökning: "sociala medier föräldrar och barn"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden sociala medier föräldrar och barn.

 1. 1. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av stress hos föräldrar till barn med typ 1 diabetes

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Hultman; [2019]
  Nyckelord :diabetes type 1; parents; stress; control; caregivers; diabetes typ 1; föräldrar; stress; kontroll; vårdare;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Att vara förälder till ett barn som insjuknar i diabetes kan innebära svår stress. Även om den akuta stressen vid diagnosen avtar, så upplever många föräldrar en pågående psykisk stress som kan leda till utbrändhet. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars kännedom om skolsköterskans hälsofrämjande arbete. : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Therese Hjelström; Stina Lindskog; [2019]
  Nyckelord :Participation; Parents; Health Promotion; School Nurse; Salutogenesis; Delaktighet; Föräldrar; Hälsofrämjande; Skolsköterska; Salutogenes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskans huvudsakliga arbetsuppgift är att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande åtgärder. I samarbete med föräldrarna kan de gemensamt främja god hälsa för barnet. LÄS MER

 4. 4. Vem ska jag tro på? : En netnografisk studie över synen på vaccin i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victor Åström; [2018]
  Nyckelord :Expertsystem; tillit; vaccin; risksamhället; sociala medier;

  Sammanfattning : Under hösten 2009 vaccinerades mer än fem miljoner svenskar med vaccinet Pandemrix för att skyddas mot svininfluensan som då spreds som en löpeld. Tyvärr uppdagades det senare att vaccinet ökade risken för att utveckla den neurologiska sjukdomen narkolepsi, sjukdomsbilden innebär symptom som påtaglig sömnighet eller upplevelsen av att musklerna är kraftlösa. LÄS MER

 5. 5. Till föräldrar som har Instagram… : En kvalitativ jämförelsestudie om föräldrars resonemang i den mediala värld som vi lever i.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Wimalm; Sanna Värnström; [2018]
  Nyckelord :Children; Instagram; Integrity; Parents; Barn; Instagram; Integritet; Föräldrar;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi valt att fördjupa oss i hur föräldrar resonerar kring användningen av Instagram när det kommer till publicering av deras barn. Det vi vill lyfta fram med vår studie är de problem som kan finnas, där barn/bebisar inte kan föra sin egen talan. LÄS MER