Sökning: "sociala medier förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade orden sociala medier förändring.

 1. 1. En gymnasieskola under förändring : Med fokus på gymnasiets ekonomiprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jonas Berger; [2021]
  Nyckelord :Gymnasiets ekonomiprogram; ekonomisering; sociala medier; motivationsteori; pedagogik;

  Sammanfattning : Hela idén med min uppsats har varit ett intresse och nyfikenhet om varför gymnasiets ekonomiprogram har varit och är så attraktivt att söka, i genomsnitt 7,7 % ökning per år mellan 2011–2019. Uppsatsens syfte har varit att söka en eventuell förklaring mellan ekonomiseringen av samhället och det ökade intresset för att studera på gymnasiets ekonomiprogram. LÄS MER

 2. 2. Den mörka sidan av K-pop-fankulturen : en netnografisk kulturanalys av sasaeng-fenomenet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Nadia Khan; Ida Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :K-pop; Sasaeng; Fankultur; Vi och dem ; Gemenskap; Identitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det här arbetet utförs i syfte av att undersöka fankulturens användning av sociala medier, för att skapa en djupare förståelse av de kulturella normer som ligger till grund för fans identiteter och hur de förhåller sig till dessa online. När vi undersöker hur fans i K-pop-kulturen står i relation till specifika inlägg på sociala medier, vill vi belysa hur den uppfattade gemenskapen bryts, genom ett “vi och dem” identitet. LÄS MER

 3. 3. Den Instagrammande Polisen : En kvalitativ innehållsanalys av polisens framställning och rekrytering i kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Melanie Grunow; [2021]
  Nyckelord :Instagram; Polismyndigheten; Nyinstitutionell teori; Intrycksstyrning;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringen i samhället har lett till en bredare användning och utveckling av sociala medier för Sveriges myndigheter. Polismyndigheten har lagt ner mycket resurser på deras sociala medier men trots detta har en del kritik riktats mot användningen. LÄS MER

 4. 4. Från stjärnjournalist till våldtäktsman över en natt : en kvalitativ textanalys av porträtteringen och rollbeskrivningen av Fredrik Virtanen i pressen innan, under och efter metoo-hösten år 2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Johanna Frank; [2021]
  Nyckelord :​​metoo; pressen; Fredrik Virtanen; medielogik; sexualbrott; media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under metoo-hösten år 2017 publicerade pressen namn på flera kända män som blivit anklagade för olika typer av sexualbrott. En av dessa män var stjärnjournalisten Fredrik Virtanen som från en dag till en annan pekades ut som våldtäktsman i Sveriges största tidningar. LÄS MER

 5. 5. Stopp! Jag äger min egen kropp : Kroppen och sociala medier - en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Emma Nordkvist; Nike Ingelmo; [2021]
  Nyckelord :social media; body image; adolescents; comparison; student healthcare;

  Sammanfattning : Abstract AimThe main purpose of the study is to analyze young women´s views on how a body is displayed in social media. ● What body ideals do young women perceive as being prominent on Instagram? ● How do young women relate to how influencers expose their bodies on Instagram? ● How are young women affected by Instagram from a health perspective?  Method In our study, a qualitative approach was used and the results were based on semi-structured interviews opened with an initial free discussion based on six different images of famous influencers exposing their bodies on Instagram. LÄS MER