Sökning: "sociala medier marknadsföring resultat"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden sociala medier marknadsföring resultat.

 1. 1. Hur arbetar Tesla för att nå ut till sin publik?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Kandefelt; Henrik Thystrup Svantesson; Martin Wesström; [2018]
  Nyckelord :Sociala medier; Retorik; Brand Community; Tesla; Marknadsföring; Social media; Rhetoric; Marketing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title:​ How is Tesla reaching their audience? Seminar date:​ 31 may 2018. Course:​ FEKH29, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points Authors:​ Andreas Kandefelt, Henrik Svantesson and Martin Wesström. LÄS MER

 2. 2. CRM på Sociala Medier : En kvalitativ studie om hur SME-företag bearbetar &skapar nya kundrelationer på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oscar Wennberg; Yasa Abdulla Karim; [2018]
  Nyckelord :Social Media; CRM; Customer Relations; SME; Sociala Medier; CRM; Kundrelationshantering; SME;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka hur olika mindre och medelstora företag (SME-företag) använder sociala medier i sitt CRM-arbete (kundrelationshanteringsarbete) för att skapa nya men också vidareutveckla och bearbeta redan befintliga kundrelationer. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, med fokus på dokumentstudier på webben. LÄS MER

 3. 3. Sarcasm Detection with TensorFlow

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ludvig Persson; Jesper Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sentiment analysis is the process of letting a computer guess the senti- ment of someone towards something based on a text. This can among other things be useful in marketing, for example in the case of the computer figuring out that a certain person likes a certain product it can present ads for similar products to the person. LÄS MER

 4. 4. Dold marknadsföring på sociala medier : En kvalitativ studie om konsumenters attityder mot influencers dolda marknadsföring på sociala medier och de ageranden dessa attityder leder till

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adrian Kovacic; Andreas Lenell; [2018]
  Nyckelord :Undercover Marketing; Social Media; Consumers; Attitudes; Actions; Influencers; Dold marknadsföring; Sociala medier; Konsumenter; Attityder; Ageranden; Influencers;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to gain an understanding of the link between attitudes and actions to influencers’ undercover marketing in social media from a consumer perspective, as this is lacking in today's research. Theoretical reference frame: The study uses theories, concepts and previous research that are within the field of the study. LÄS MER

 5. 5. Färg möter förväntningar : - en kvantitativ studie om hur färg påverkar förväntningarpå ett restaurangbesök

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Lina Gudmundson; Amanda Hedberg; [2018]
  Nyckelord :​Servicekvalitet; Förväntningar; Färg; Restaurang; Varma färger; Kalla färger;

  Sammanfattning : Bakgrund: ​Tjänstesektorn växer i takt med att svenskar spenderar mer pengar än någonsinpå restaurangbesök. Hur färgsättning i ett servicelandskap påverkar förväntningar av ett restaurangbesök är mindre studerat. Förväntningar på ett restaurangbesök kan skapas genom exempelvis marknadskommunikation såsom sociala medier. LÄS MER