Sökning: "sociala medier netnografi"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden sociala medier netnografi.

 1. 1. Among Us på Twitch : underhållande marknadsföring

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Caroline Svensson; Victor Simon Svenfelt; [2021]
  Nyckelord :Twitch; marknadsföring; livestreaming; videospel; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är författad av Caroline Svensson och Victor Svenfelt för fortsättningskursen i Medie- & kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet. Among Us på Twitch - underhållande marknadsföring undersöker hur videospelet Among Us kunde bli ett av 2020 populäraste videospel och vilken roll den sociala medieplattformen Twitch spelade i det hela. LÄS MER

 2. 2. "I wish I was quarantined here" : En netnografi över Visit Swedens aktivitet under COVID-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Melanie Herrlin Nilsson; Matilda Sjölin Skog; [2021]
  Nyckelord :Instagram; Visit Sweden; kommunikation; COVID-19; relationsbyggande; netnografi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenet destinationsaktivitet på sociala medier genom en fallstudie av Visit Swedens Instagramkonto under COVID-19. Studien syftar till att undersöka hur kommunikationen mellan en destinationsorganisation och användare på Instagram sker under kris. LÄS MER

 3. 3. Visst är tanken fin... : En diskurspsykologisk studie om hur inkludering av barn i behov av särskilt stöd framställs online

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Frida Olsson; Maria Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Förskolan; Social interaktion; Netnografi;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i förskolans politiska uppdrag som bygger på intentioner om en inkluderande förskola för alla barn. Där tidigare forskning och skolinspektionens granskning av förskolan visar på att detta uppdrag inte alltid realiseras i relation till barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 4. 4. Ritual i sociala medier : En etnologisk studie om ritual i den separatistiska gruppen Uppsala Gäris på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Sofia Ström; [2020]
  Nyckelord :Ritual; sociala medier; Facebook; communitas;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag applicerat ett ritualperspektiv i en ny situation, nämligen sociala medier. Uppsala Gäris är en separatistisk grupp för kvinnor och ickebinära med koppling till Uppsala och Uppsala län. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 och digitala system i restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Seán Klockare McNamara; [2020]
  Nyckelord :covid-19; coronavirus; restaurangbranschen; digitalisering; netnografi; pandemi; kommunikationssystem; digitala system; restauranger; restaurang.;

  Sammanfattning : I de tidiga månaderna av året 2020 så slogs världen av en pandemi i form av den influensaliknande sjukdomen covid-19. Till följd av detta så var ett initialt drag av ledare världen om att uppmuntra befolkningen till att hålla sig hemma i isolering och att undvika kontakt med andra människor. LÄS MER