Sökning: "sociala medier nyhet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden sociala medier nyhet.

 1. 1. "Vad är källkritik?" : En kvantitativ studie om gymnasieelevers kunskap och förståelse för källkritiska metoder på Facebook

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Linnea Cederquist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar studera gymnasielevers kunskap och förståelse för källkritiska metoder på Facebook. Studien genomförs i avseende att påvisa eventuella brister i gymnasieelevers kunskap om källkritik och sättet att använda det på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Ett (o)frivilligt uppkopplat liv : En kvalitativ studie om individers sociala medier vanor.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Matilda Aldsjö; Nada Ahmed; [2017]
  Nyckelord :sociala medier; fear of missing out; internet; uppkopplad; uses and gratifications; fenomenologi; smart phone;

  Sammanfattning : Skulle du kunna leva utan din mobiltelefon? Det var en av frågorna som ställdes när denna studie genomfördes. Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur individer reflekterar över sin aktivitet på sociala medier och hur beroende individer är av att uppdatera sig. Detta gjordes i en kvalitativ forskningsstudie. LÄS MER

 3. 3. *Alternativ fakta - En netnografisk flerfallsstudie om newsjacking på den svenska marknaden.

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Ellen Johansson; [2017]
  Nyckelord :Newsjacking; Marknadsföring; Kommunikation; Sociala medier; Viral; Realtidsmarknadsföring; eWOM;

  Sammanfattning : De sociala mediernas popularitet, framfart och ökande affärsbetydelse för företagen innebär nya möjligheter inom marknadsföring och kundrelationer. Newsjacking är ett begrepp som syftar till att utnyttja aktuella nyheter och stora händelser för att generera engagemang på de egna sociala medier kanalerna. LÄS MER

 4. 4. En ulv i fårakläder : Hur PR-event blir virala nyheter i svensk dagspress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Madeleine Jonson; [2016]
  Nyckelord :event; public relations; massmedia; journalistik; nyhetsvärdering; medielogik; dagordningsteorin; gestaltningsteorin; framing; sociokultur; myter; ideologier;

  Sammanfattning : Problem: Tre särskilda PR-event fick spridning i svenska tidningsmedier under 2013 och 2014. Vad i den journalistiska processen gör att särskilda händelser blir uppmärksammade nyhetsfenomen? Hur blir särskilda event nyheter och hur ser nyhetsvärderingen ut ur ett sociokulturellt perspektiv? Teori: Jag använde nyhetsvärdering och sociokultur som teoretiska ingångar för att belysa problemet. LÄS MER

 5. 5. Anonymitet och språkbruk på internet : En kvantitativ innehållsanalys av svenska kommentarer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anton Rydberg; Rojan Modir; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Näthat och nätmobbning är ett utbrett problem på internet som fått mycket medial uppmärksamhet de senaste åren. Många gånger görs också kopplingar mellan anonymiteten på internet och förekomsten av näthat och nätmobbning. LÄS MER