Sökning: "sociala medier och kroppsideal"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden sociala medier och kroppsideal.

 1. 1. "För vi är inte stöpta i samma form" : En studie av tränares syn på kroppsideal inom längdskidåkningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonna Skrifvars; [2020]
  Nyckelord :Body image; sports; coach; adolescence; cross-country skiing; Kroppsideal; kroppsuppfattning; idrott; tränare; tonåringar; längdskidåkning;

  Sammanfattning : Tränare och idrottsledare har en viktig fostrande roll i dagens samhälle. Det omfattande ansvaret berör även formandet av fysisk självkänsla bland unga idrottare och ett positivt förhållande till den egna kroppen ska främjas. LÄS MER

 2. 2. Jag mår fysiskt bra, därför mår jag bra. : Upplevelse av unga fysioterapeutstudenters kroppsuppfattning kopplat till Instagram - En intervjustudie ur ett fysioterapeutiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ida Borg; Carolina Beckeman; [2020]
  Nyckelord :Fysioterapi; Fysioterapeutstudenter; Instagram; Kroppsuppfattning; Sociala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sociala medier blir bara större och större. En av de största plattformarna är Instagram. I dagens samhälle exponeras vi ständigt av andras utseende och ger därmed en enklare tillgänglighet till att jämföra oss med dagens kroppsideal. Likväl som vi påverkas negativt kan även sociala medier ge motivation. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga styrketränarens syn på doping : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelse och attityd mot doping i sin gymmiljö.

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linnea Welander; [2020]
  Nyckelord :doping; women; ideal body; social problematic; weightlifting; gym; doping; kvinnor; kroppsideal; samhällsproblematik; styrketräning; gym;

  Sammanfattning : Introduction: The use of doping has become more normal outside of performance sports. People working out at the gym focus on creating a perfect body image. Social media shows us how we should look or eat to become more accepted by society. The female body image has changed over the years. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie av kvinnliga elitfotboll- och ishockeyspelares påverkan av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Camilla Sjöholm; Aisha Faiqi; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkfotboll; tränarlänkishockey;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att analysera hur idrottande kvinnor kan påverkas av socialamedier. För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågor behandlas: Vad innebär sociala medier för kvinnliga ishockey- och fotbollsspelare? Vad innebär kroppsideal för kvinnor inom ishockey och fotboll? Metod Frågeställningarna har besvarats genom en kvalitativ ansats där intervjuer har genomförtsmed sex kvinnliga elitfotbolls- och ishockeyspelare. LÄS MER

 5. 5. ”Det kanske är för att hon är så himla snygg eller för att hon har så bra kropp” : en kvalitativ studie om elevers syn på kroppsideal

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Younas Haji; David Isakson; [2020]
  Nyckelord :kroppsideal; sociala medier; ungdomar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka hur ungdomar i åldern 14-17 år upplever och förhåller sig till kroppsideal i sociala medier. Detta är en kvalitativ studie där intervju har använts som metod. Deltagarna är ungdomar på grund- och gymnasieskolan. LÄS MER