Sökning: "sociala medier och kulturellt kapital"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden sociala medier och kulturellt kapital.

 1. 1. ”DET FINNS INGET ROMANTISKT MED EN PDF” En kvalitativ studie av svenska studenters attityder och inställningar till kurslitteratur i e-boksformat.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elina Hellmark; Cecilia Jonsson; [2016-02-11]
  Nyckelord :e-bok; studenter; kurslitteratur; inställning; attityd; socialisation; meningsskapande; kognitiva processer; affektiva processer;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet. LÄS MER

 2. 2. [Mat]Rätten att vara : en semiotisk analys av två av Coops reklamfilmer i kampanjen "Ekoeffekten"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Hanna Hejde Svedman; Hanna Olsson; [2016]
  Nyckelord :fält; social differentiering; representation; ekologisk mat; matkonsumtion; stereotyper; symboliskt kapital; klass; Coop; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker stereotyper och framställningar i Coops kampanjfilmer “Ekoeffekten” och “Möt familjen Palmberg” från 2015. Huvudfrågan i frågeställningen lyder “Hur representeras och framställs matkonsumtion i relation till livsstil och klass i Coops reklamfilmer i kampanjen “Ekoeffekten”?”. LÄS MER

 3. 3. Mediekonglomeratets vagga : Familjen Hjörnes syn på sin roll som publicist

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Caroline Lagergren; [2011]
  Nyckelord :Hjörne; Stampen; Göteborgs-Posten; mediekoncentration; medieägande; familjeföretag;

  Sammanfattning : Familjen Hjörne har sedan 1926 varit Västsveriges dominerande mediefamilj. Under tre generationer har familjen i stort sett haft monopol på tidningsmakande i Göteborg och ägt, drivit och skrivit i Göteborgs-Posten. LÄS MER