Sökning: "sociala medier och medborgardeltagande"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden sociala medier och medborgardeltagande.

 1. 1. Participatory cycling planning: challenges and strategies : The cases of Stockholm and Madrid

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Javier Burrieza Galán; [2018]
  Nyckelord :cycling planning; public participation; stakeholder analysis; social network analysis; cycling advocacy; agonist planning; cykelplanering; medborgardeltagande; intressentanalys; social nätverksanalys; cykelorganisationer; agonistisk planering; planificación ciclista; participación pública; análisis de agentes; análisis de redes sociales; colectivos ciclistas; planeamiento agonista;

  Sammanfattning : Cities develop cycling plans as a tool to promote urban sustainable mobility. These plans are usually open to the participation of current cyclists. In some cases, an intense debate among them arises. LÄS MER

 2. 2. Från grundskola till häkte : - En studie av medborgardeltagande på Malmvägen

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matilde Österholm; [2018]
  Nyckelord :Citizen; Participation; Dialogue; Communication; Consultation; Malmvägen; Influence; Medborgarinflytande; Samråd; Systemtilltro; Medborgare; Kommunikation; Dialog; Malmvägen;

  Sammanfattning : Tänk dig att du läser lokaltidningen och slår upp en artikel om att ett häkte ska byggas i Sollentuna. Några sekunder senare inser du att det långt gångna förslaget innebär att det placeras mittemot ditt sovrumsfönster. Hur skulle du reagera? För snart 15 år sedan föreslog Kriminalvårdsstyrelsen ett nytt häkte i Sollentuna. LÄS MER

 3. 3. Sociala mediers betydelse för medborgardeltagande : En studie om att uppnå deltagande hos ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Karin Josefsson; [2012]
  Nyckelord :sociala medier och medborgardeltagande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Have a Break? A study on the networked public sphere during the Greenpeace Give the orang-utan a break campaign

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Beckmann; [2012]
  Nyckelord :arena model; Nestlé; Greenpeace; case study; networked public sphere; media logic.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The rise of social media has brought with it new forms of civic engagement. This is a case study of the Greenpeace 2010 campaign Give the Orang-Utan a Break directed at Nestlé for its use of palm oil. LÄS MER