Sökning: "sociala medier påverkan på unga"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden sociala medier påverkan på unga.

 1. 1. Sociala mediers påverkan på unga kvinnors självbild : En kvalitativ intervjustudie 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Stina Listrup; Lovisa Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Självbild; Sociala medier; ångest; kroppshets;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sociala medier upplevdes påverka unga kvinnors självbild i åldrarna 17-26 år. Tidigare forskning visade att sociala medier gjorde individen självkritisk vilket påverkade självbilden negativt. LÄS MER

 2. 2. Att kunna tolka Selfies: En studie om vilken påverkan sociala medier kan ha på unga och hur läraren kan arbeta med detta i klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anesa Dzafic; Cajsa-Stina Persson; [2021]
  Nyckelord :sociala medier; visuell litteracitet; bildanalys; självbild; identitet; bildundervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att undersöka vilken påverkan bildbaserade sociala medierkan ha på barn och unga och hur man kan arbeta med sociala medier och dessa bilder iklassrummet. Med hjälp av olika databaser så som SwePub, ERIC och Google Scholarhittade vi sju artiklar samt en antologi som vi sedan valde ut som material till vårt arbete. LÄS MER

 3. 3. Vilken påverkan har Instagram på unga tjejers självidentitet? : En kvalitativ studie om hur sociala medier påverkar unga tjejers självidentitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hanin Shaker; [2020]
  Nyckelord :Unga tjejer; sociala medier; självidentitet; Instagram;

  Sammanfattning : The impact of technology through social media has contributed alot to the world, changing the way we live our lives. This is because individuals have a continuous flow of information through mass media. Today, the social forum, Instagram has a major impact on the everyday lives of young girls. LÄS MER

 4. 4. Emoji som musik på sociala medier : En receptionsstudie kring emojis påverkan för tittaren i rörlig bild på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Matilda Krantz; [2020]
  Nyckelord :emojis; musik; audiovisuella produktioner; sociala medier; tonalitet; Instagram; unga vuxna; receptionsteori; emotioner; intervjuer.;

  Sammanfattning : Att arbeta med rörlig bild mot sociala medier har sina problem när den fysiska miljön avgörom tittaren kan spela upp musik/ljud tillhörande filmen man tittar på. I denna uppsatsundersöks hur emojis kan upplevas komplettera musik på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. SOCIALA MEDIER OCH DESS PÅVERKAN PÅ UNGA TJEJER

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniella Yalda; Izis Mankarious; [2020]
  Nyckelord :sociala medier beroende; unga tjejer; påverkan; välmående;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöktes det hur unga tjejer anser att de blir påverkade av social medieanvändning samt huruvida densamma kan liknas vid ett beroende. Datamaterialet bestod av tre fokusgrupper med unga tjejer i åldrarna 15–18 år. Sammanlagt var det 18 stycken deltagare. LÄS MER