Sökning: "sociala medier påverkan på unga"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden sociala medier påverkan på unga.

 1. 1. Vilken påverkan har Instagram på unga tjejers självidentitet? : En kvalitativ studie om hur sociala medier påverkar unga tjejers självidentitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hanin Shaker; [2020]
  Nyckelord :Unga tjejer; sociala medier; självidentitet; Instagram;

  Sammanfattning : The impact of technology through social media has contributed alot to the world, changing the way we live our lives. This is because individuals have a continuous flow of information through mass media. Today, the social forum, Instagram has a major impact on the everyday lives of young girls. LÄS MER

 2. 2. Emoji som musik på sociala medier : En receptionsstudie kring emojis påverkan för tittaren i rörlig bild på sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Matilda Krantz; [2020]
  Nyckelord :emojis; musik; audiovisuella produktioner; sociala medier; tonalitet; Instagram; unga vuxna; receptionsteori; emotioner; intervjuer.;

  Sammanfattning : Att arbeta med rörlig bild mot sociala medier har sina problem när den fysiska miljön avgörom tittaren kan spela upp musik/ljud tillhörande filmen man tittar på. I denna uppsatsundersöks hur emojis kan upplevas komplettera musik på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. SOCIALA MEDIER OCH DESS PÅVERKAN PÅ UNGA TJEJER

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniella Yalda; Izis Mankarious; [2020]
  Nyckelord :sociala medier beroende; unga tjejer; påverkan; välmående;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie undersöktes det hur unga tjejer anser att de blir påverkade av social medieanvändning samt huruvida densamma kan liknas vid ett beroende. Datamaterialet bestod av tre fokusgrupper med unga tjejer i åldrarna 15–18 år. Sammanlagt var det 18 stycken deltagare. LÄS MER

 4. 4. Manipulation i rörligt format - En studie kring deepfake video och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Jade Jönsson; louise weidenstolpe; [2020]
  Nyckelord :Deepfake-teknologi; Fake news;

  Sammanfattning : Med deepfake-teknologi kan det skapas manipulerade videor där det produceras falska bilder och ljud som framställs vara verkliga. Deepfake-teknologin förbättras ständigt och det kommer att bli svårare att upptäcka manipulerade videor online. LÄS MER

 5. 5. Manipulation i rörligt format - En studie kring deepfake video och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Louise Weidenstolpe; Jade Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Deepfake video; Deepfake-teknologi; AI; Rörlig bild; Källkritik; Fake News;

  Sammanfattning : Med deepfake-teknologi kan det skapas manipulerade videor där det produceras falska bilder och ljud som framställs vara verkliga. Deepfake-teknologin förbättras ständigt och det kommer att bli svårare att upptäcka manipulerade videor online. LÄS MER