Sökning: "sociala praktiker"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden sociala praktiker.

 1. 1. Det blir ju inte lättare av att man först är missbrukare och sen blir smittad av något. Det gör ju inte saken bättre - En kvalitativ studie om utsatthet bland personer som injicerar narkotika

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jennie Wiberg Cordero; [2018-07-23]
  Nyckelord :injektionsanvändare; sprutbyte; utsatthet; narkotikadiskurs;

  Sammanfattning : Personer som injicerade narkotika identifierades som extra utsatta i samhället. Att injiceranarkotika innebar en högre risk för HIV och Hepatit än vid något annat narkotikarelateratintagningssätt. Stigmatiseringen av dessa personer var hög i samhället vilket också påverkadevilka samhällsrelaterade insatser som beviljades. LÄS MER

 2. 2. Engagerad ”online” – konsument ”offline”? : En explorativ studie om konsumtion och kundengagemang i Livrustkammarens online brand community

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Malin Doyon; Sofia Borg; [2018]
  Nyckelord :Online brand community; O.B.C; kundengagemang; C.E; Facebook; dimensioner; subdimensioner; konsumtion; köpintention; museum; Livrustkammaren; regressionsanalys; korrelationsanalys;

  Sammanfattning : Studien undersöker olika dimensioner av det omdiskuterade begreppet kundengagemang i ett online brand community på Facebook, i förhållande till tidigare konsumtion och köpintention “offline”. Webbaserade enkäter användes som metod för att undersöka vilka dimensioner av kundengagemang som förekommer i det studerade online brand communityt på Livrustkammarens Facebooksida. LÄS MER

 3. 3. Barns användande av platser i en mobil förskola

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Fridén Syrjäpalo; [2018]
  Nyckelord :Barn- och ungdomsvetenskap; Mobil förskola; Videoanalys; Plats; Materialiteter; Kamratkultur; Rumslighet; Medborgarskapspraktiker;

  Sammanfattning : Den mobila förskolan introducerades 2006, verksamheterna består av bussar som reser med barnen till olika platser. Införandet av de mobila förskoleverksamheterna var en lösning på akut brist på förskoleplatser och ett sätt att öka tillgång på utomhusmiljöer. LÄS MER

 4. 4. Den etiska relationen : En studie om den mediala representationen av polyamori i relation till monogaminormen på 2000-talet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Agnes Tångvik; [2018]
  Nyckelord :polyamori; queerteori; kritisk diskursanalys; representation;

  Sammanfattning : ”Den etiska relationen” är en uppsats med syfte att jämföra samtida medierepresentationer av polyamori i relation till monogaminormen. Uppsatsens empiri består av TV-serieavsnitt, radiointervjuer, filmer samt en polyamorös guidebok. LÄS MER

 5. 5. Kravhantering med fokus på användarinverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Engström; Sofie Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Requirements engineering; Requirements managing; System development; Information systems; User involvement; Kravhantering; Kravhanteringsmetoder; Systemutveckling; Informationssystem; Användarinverkan;

  Sammanfattning : I alla systemutvecklingsprojekt har kravhanteringen en stor inverkan på projektets framgång. Hela 56 procent av källor till fel inom informationssystem kommer från brister i kravhanteringen. LÄS MER