Sökning: "sociala problem i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade orden sociala problem i samhället.

 1. 1. Förekomst av ätstörning hos 70-åringar - baserat på data från H70-studien

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Berggren; Linn Cornéer; [2023-03-30]
  Nyckelord :Ätstörningsymtom; psykisk ohälsa; äldre; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar ökar i samhället idag och är vanligt i kombination med depression och andra psykiska sjukdomar. Att undersöka ätstörning utifrån H70-studien kan ge en inblick i hur stor andel av 70-åringar i allmänhet som har ätstörningstankar, vilket då kan ge vårdpersonal mer kunskap och förståelse för denna problematik. LÄS MER

 2. 2. “Vi är folket som trär smultron på strån” : En komparativ multimodal kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas användning av exkludering i valfilmer inför valåren 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Richter; Sofia Otterlin; [2023]
  Nyckelord :MCDA; Swedish Democrats; election film; right-wing populism; othering; scapegoating; MCDA; Sveridemokraterna; valfilm; högerpopulism; andrafiering; syndabock;

  Sammanfattning : “Vi är folket som trär smultron på strån” är en komparativ studie av författarna Sofia Otterlin och Hanna Richter. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sverigedemokraterna konstruerar en exkluderande politik i sina kampanjfilmer inför valet år 2018 och år 2022 samt att undersöka om det har skett en diskursiv förändring. LÄS MER

 3. 3. Får vi be om största, möjliga prioritering : En scoping review om samhällets beredskap för äldre personer med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Rickard Eklöf; [2023]
  Nyckelord :Elderly; alcohol problems; legislation; ageism; deficiencies; Äldre; alkoholmissbruk; lagstiftning; ålderism; brister;

  Sammanfattning : In recent years, it has been reported about an increasingly large aging population and that the substance abuse problem has increased for people over the age of 65. Despite this, there are no specific guidelines for older people with addiction problems. LÄS MER

 4. 4. Livet efter hjärtstopp : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Johanna Gadd; Stina Smetana; [2023]
  Nyckelord :Cardiac arrest; Life situation; Experience; Survival; Recovery; Hjärtstopp; Livssituation; Upplevelse; Återhämtning; Överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är ett globalt hälsoproblem och en av de främsta dödsorsakerna runt om i världen. Mortaliteten är hög och insatser utförs av både sjukvård och samhälle vilket förbättrat överlevnaden de senaste årtionden till följd av ökad kunskap om HLR samt att det finns fler automatiska defibrillatorer utplacerade i samhället. LÄS MER

 5. 5. Män och våldtäktsmyter : En scoping review om mäns attityder till våldtäkt och förändring genom utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Pihlsgård; Fanny Wallin; [2023]
  Nyckelord :Rape myths; attitudes; rape; gender theory; Våldtäktsmyter; attityder; våldtäkt; genusperspektiv;

  Sammanfattning : Purpose: Rape is a wide-spread problem which incuse society. Rape leads to negative physical, mental, and social consequences for victims. LÄS MER