Sökning: "sociala representationer"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden sociala representationer.

 1. 1. DET MÅSTE INTE HANDLA OM FUNKTIONSHINDER - En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Eidenvall; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionshinder; funktionsnedsättning; stereotyper; förankring objektifiering; gestaltning; film; sociala representationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera stereotypa sociala representationer avfunktionshinder i långfilmer där en fysiskt funktionshindrad karaktär har enhuvudroll.Teori: Stereotypteori; social representationsteoriMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Filmer; The Fundamentals of Caring, Me before You, Soul Surfer, ChristmasEver After. LÄS MER

 2. 2. Hur representeras etniska minoriteter under skyddsutrustning? : En komparativ semiotisk innehållsanalys av Under Armours reklamfilmer ur ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Oskar Sörling; Hasib Zolic; [2021]
  Nyckelord :Semiotics; representation; postcolonialism; social movements; marketing communications; Under Armour; BLM; Semiotik; representation; postkolonialism; sociala rörelser; marknadskommunikation; Under Armour; BLM;

  Sammanfattning : Med bakgrund i Black Lives Matter-demonstrationerna problematiserar den här studien två reklamfilmer från sport- och klädföretaget Under Armours (UA:s) kampanj The only way is through med syfte att studera hur normer och värderingar främjas utifrån jämlikhet och mångfald i UA:s reklamfilmer. Detta studeras genom att undersöka hur vita personer, färgade personer (POC) och personer med olika etnisk bakgrund representeras i UA:s reklamfilmer och vad det finns för likheter och skillnader mellan dessa representationer. LÄS MER

 3. 3. Stereotypiska antaganden kring yttre attribut kopplat till förväntade yrkesval : En kvantitativ undersökning kring stereotyper

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Miranda Malmberg; [2021]
  Nyckelord :Stereotyper; fördomar; genus; yrkesval;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera om det finns stereotypiska antaganden kring yttre attribut kopplat till förväntade yrkesval. Teorin byggdes på begreppen stereotyper, fördomar, genus och sociala representationer. Undersökningen gjordes genom en online enkätstudie där 53 personer deltog. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens effekter på det psykologiska kontraktet : En kvalitativ studie av sociala representationer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ryan-Alexander Galanoylis Eriksson; Mesud Koljic; [2020]
  Nyckelord :Psychology; Work and organizational psychology; The psychological contract; Digitization; Social representations; Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Det psykologiska kontraktet; Digitalisering; Sociala representationer;

  Sammanfattning : Denna studie var av explorativ karaktär. Syftet var att undersöka digitaliseringens effekter på det psykologiska kontraktet; ett forskningsfokus som tidigare inte har uppmärksammats i litteraturen. En kvalitativ design med utgångspunkt från teorin om sociala representationer valdes (Moscovici, 2000). LÄS MER

 5. 5. Solumtopia : En kombinerad litteratur- och designstudie om urban ofrivillig ensamhet och dess sociospatiala relationer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Joel Thölix; [2020]
  Nyckelord :Urban ensamhet; ofrivillig ensamhet; socio-spatial dialektik; design;

  Sammanfattning : Till följd av bland annat urbaniseringen och de nya utmaningar samt levnadsförhållandena som medföljer människor som bosätter sig i städer har nya fenomen vuxit fram och aktualiserats. Urban ofrivillig ensamhet är ett sådant. LÄS MER