Sökning: "sociala representationer"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden sociala representationer.

 1. 1. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 2. 2. Rektorers perspektiv på inkludering av grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Steijner Matilda; Matilda Steijner; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Fritidshem; Inkludering; Intellektuell funktionsvariant; Grundsärskolan;

  Sammanfattning : I Sverige strävar vi sedan ett tag tillbaka efter en skola för alla. Vad en skola för alla betyder är tolkningsbart och vad det innebär i praktiken beror på vem som tolkar. Det kanske mest diskuterade inom debatten är grundsärskoleelevernas plats i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Personliga politiker eller professionella privatpersoner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Hanna Cronsell; Johanna Markås; [2019]
  Nyckelord :Political communication; self-representation; frontstage; backstage; personalisation; social media; Instagram; politisk kommunikation; självrepresentation; främre region; bakre region; personifiering; sociala medier.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka hur svenska partiledare använder sin Instagram-plattform för självrepresentativa ändamål. Här illustreras hur partiledare kombinerar personliga och professionella taktiker för att skapa bilden av en komplett ledare. LÄS MER

 4. 4. Analysis of Short Text Classification strategies using Out of-domain Vocabularies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diego Roa; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Short text classification has become an important task for the Natural Language Processing (NLP) community due to the rapidly growing amount of tweets, search queries, short reviews and descriptions in different contexts such as e-commerce, social media and internal Enterprise Resource Planning (ERP) systems. The brevity and sparsity of such text data represent challenges to build accurate classification models. LÄS MER

 5. 5. Influencers: Stereotyper & Självrepresentation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lin Johnsson; Gustav Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Influencers; Representation; Självrepresentation; Kommersialisering; Stereotyper; Manligt; Kvinnligt;

  Sammanfattning : Influencer – en av det moderna samhällets mest eftertraktade yrkesroller. På senare tid har begreppet influencer vuxit till ett mer frekvent fenomen i nyhetsflöden och på sociala medier. LÄS MER