Sökning: "sociala ungdomar"

Visar resultat 16 - 20 av 999 uppsatser innehållade orden sociala ungdomar.

 1. 16. Hemmasittare: ofrivillig skolfrånvaro och stigmatiserad självbild : En intervjustudie om frånvaroproblematik bland skolungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sabine Wåhlin; Jonas Söder; [2020]
  Nyckelord :Hemmasittare; frånvaroproblematik; skolmiljö;

  Sammanfattning : Hemmasittare är ett relativt nytt fenomen i Sverige och syftar till barn och ungdomar som av olika skäl inte går i skolan. Detta är ofta relaterat till psykiskt dåligt mående såsom oro, ångest och depression och oftast känner föräldrar eller vårdnadshavare till skolfrånvaron. LÄS MER

 2. 17. Hur påverkar användandet av sociala medier ungdomars självkänsla? : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofie Jakobsson; Jessika Bjuhr; [2020]
  Nyckelord :självkänsla; sociala medier; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under ungdomstiden genomgår ungdomar en förändring inom vilken de frigör sig från sina föräldrar, och samhörighet med jämnåriga blir istället speciellt viktigt. Att känna samhörighet är även en stor del av självkänslan. LÄS MER

 3. 18. Ungdomars narkotikakonsumtion i Stockholms län : En kartläggning av ungdomars narkotikakonsumtion utifrån social skiktning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oscar Lundin; Karo Hovhannisian; [2020]
  Nyckelord :Cannabiskonsumtion; konsumtion av övriga narkotika; klass; födelseland; framtidsutsikter; ungdomar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader i ungdomars narkotikakonsumtion utifrån klass, kön och födelseland i Stockholms län. Vidare var syftet att kontrollera huruvida individens framtidsutsikter har en inverkan på konsumtionen. LÄS MER

 4. 19. Nyckelparametrar för en levande landsbygd

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Hanna-Louise Aasen; [2020]
  Nyckelord :landsbygd; landsbygdsutveckling; urbanisering; ruralisering; avfolkning; resiliens; klimatförändringar; jordbruk;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar frågan om levande landsbygd, där människor bor och trivs i hela landet, samt vilka förutsättningar gjort att så idag inte är fallet i Sverige. Upptäckten av fossila energislag har förändrat den mänskliga civilisationen på många sätt, inte minst genom förändrade produktionssätt inom framställningen av livsmedel och skogsråvara samt fabriksproduktionen av varor. LÄS MER

 5. 20. En hjälpande tass : En studie om hundens inverkan på ungdomars välbefinnande, samhörighet och självkänsla

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elin Sjöberg; Lovisa Berglund; [2020]
  Nyckelord :well-being; fellowship; self-esteem; youths; dog; välbefinnande; samhörighet; självkänsla; ungdomar; hund;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att beskriva och förstå hur samvaro med hund kan bidra till att öka ungdomars välbefinnande, samhörighet och självkänsla. Studien har utgått från en etnografisk metodansats där två observationer genomförts på en hundkurs för ungdomar i en kommun i Sverige. LÄS MER