Sökning: "sociala ungdomar"

Visar resultat 6 - 10 av 999 uppsatser innehållade orden sociala ungdomar.

 1. 6. Ensam i socialt nätverk - samtidens paradox : Ett fenomenologiskt perspektiv på relationen mellan sociala medier och känslan av ensamhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Björnér; [2020]
  Nyckelord :Ensamhet; Sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar till att undersöka relationen mellan sociala medier och känslan av ensamhet ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Utifrån teorier om fenomenologi och media affordance har fyra kvinnliga ungdomar intervjuats i syfte att få en djupare förståelse för vilken effekt olika sociala mediekanaler har på känslan av ensamhet och gemenskap. LÄS MER

 2. 7. Flickor med långvarig smärtas upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ida Björkbom; Sofia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Girls; Chronic pain; Physiotherapy; Limitations; Physiotherapist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund  Långvarig smärta hos barn och ungdomar är vanligt förekommande och flickor är mer drabbade än pojkar. Smärtan påverkar den drabbade i stor utsträckning vilket ofta visar sig i det sociala livet, vid dagliga aktiviteter och under skolgången. LÄS MER

 3. 8. Vad tilltalar ungdomar mellan 18 och 25 år i en kampanj?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hanna Hörnbäck; Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Designprocess; kampanj; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från två faser av en designprocess för att ta reda på målgruppens behov och skapa nya idéer. För att förstå målgruppen har studien undersökt fyra olika metoder enkät, intervju, fokusgrupp och brainstorming. Dessa metoder är valda för att kunna uppfylla de två valda faserna i en designprocess. LÄS MER

 4. 9. Vad tilltalar ungdomar mellan 18 och 25 år i en kampanj?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hanna Hörnbäck; Sofie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Designprocess; kampanj; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från två faser av en designprocess för att ta reda på målgruppens behov och skapa nya idéer. För att förstå målgruppen har studien undersökt fyra olika metoder enkät, intervju, fokusgrupp och brainstorming. Dessa metoder är valda för att kunna uppfylla de två valda faserna i en designprocess. LÄS MER

 5. 10. Vuxenvärldens svek - En studie om varför unga engagerar sig i Fridays for future

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Arndt; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Fridays for future; klimatstrejk; klimatförändringar; sociala rörelser; protest; Social Sciences;

  Sammanfattning : Efter att Greta Thunberg i augusti 2018 satte sig utanför riksdagen med ett plakat med texten: “Skolstrejk för klimatet”, har en snabbt växande rörelse av unga klimataktivister startat, med budskapet att äldre generationer och politiker har svikit dem när de ignorerat klimathotet. Studien vill undersöka vad som fick ungdomar som tidigare inte deltagit i protester att agera och vilken roll Greta Thunberg haft i mobiliseringen av unga till det som senare kallas “Fridays for future”. LÄS MER