Sökning: "socialantropologi"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet socialantropologi.

 1. 1. Museer som et spejl og talerør for deres samtid – udvikling i de etnografiske museers rolle og funktion som folkeopdrager og skaber af national identitet fra 1800-tallet til i dag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Cecilie Kyed Reese Andersen; [2020]
  Nyckelord :social anthropology; ethnographic museum; visual culture; learning theory; interpretation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines the ever-changing educational role of the museum in our society. With a specific focus on the ethnographic museum, especially the Danish National museum’s ethnographic collection, I will try to illustrate the constant discussions on the topic of how one in the best way can represent or create exhibitions in the present day. LÄS MER

 2. 2. ‘ They have this statistic about us ‘ :Young people impacted by incarceration using theater to counter prejudice

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sofia Bratt-Graham; [2020]
  Nyckelord :social anthropology; storytelling; theater; collective identity; incarcerated youth; Social Sciences;

  Sammanfattning : The work presented in this​ thesis looks at how young people impacted by incarceration, experience the creation of ​their own​ original theater performances. Through a lense of storytelling and narrative creation the thesis explores how these young people choose to share their stories and ​life experiences​. LÄS MER

 3. 3. "Ost ska vändas inte flyttas!" : En antropologisk studie av social rörelse i mindre samhälle.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Elin Trygg; [2020]
  Nyckelord :socialantropologi; sociala rörelser; litet samhälle; grupp; aktivist; meningsskapande; kollektiv identitet; Facebook-aktivist; brukssamhälle; Boxholm.;

  Sammanfattning : Studien följer Ostens vänner, en Social rörelse som under ett års tid2018/2019varit aktiva i samhället Boxholm i Östergötland. Uppkomsten av rörelsen är en protest emot att Boxholms mejeri ska läggas ner och verksamheten ska flyttatill en annan ort. Denna uppsats behandlar rörelsens betydelse förindividen, gruppen och samhället. LÄS MER

 4. 4. Mångfald i samhället - universitetet som exempel : En kvalitativ studie om utlandsfödda studenters erfarenheter av att studera vid ett svenskt universitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Judith Vincent; [2020]
  Nyckelord :ethnicity; identity; language; community; othering; culture; identity construction; university; student; social anthropology; etnicitet; identitet; språk; gemenskap; andrafiering; kultur; identitetskonstruktion; universitet; student; socialantropologi;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt utlandsfödda studenters upplevelser av svenskt universitet. Det de har gemensamt är att de kommer från en annan bakgrund än svensk, att de studerar eller har studerat på ett svenskt universitet och att de talar god svenska. LÄS MER

 5. 5. Kriminellas revansch i samhället

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Alexandra Seftigen; [2020]
  Nyckelord :Återanpassning; kriminalitet; kriminalvården; KRIS; socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa vilka faktorer som är avgörande för att personer med kriminell historik inte ska återfalla i kriminalitet och hur återanpassning i samhället har gått till efter att de har blivit frisläppta från fängelset. För att söka besvara denna fråga har det empiriska materialet samlats in med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som arbetar inom Kriminalvården, personer från frivilligorganisationen KRIS (kriminellas revansch i samhället) samt personer med både kriminell- och missbrukarbakgrund. LÄS MER