Sökning: "socialantropologi"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet socialantropologi.

 1. 1. Antidepressiva i tiden - En studie om att påbörja, fortsätta och avsluta behandling med antidepressiv medicin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Emilia Olsson; [2022]
  Nyckelord :Antidepressiva; psykisk ohälsa; neoliberalism; narrativ; socialantropologi; meningsskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Much research has been done on antidepressants within social anthropology, mostly focusing on the experience of being on medication. This thesis examines attitudes towards antidepressant medication with emphasis on how decisions are made regarding commencement of a treatment, whether and when to continue or stop it, and how the future regarding an individual’s antidepressant use is imagined. LÄS MER

 2. 2. Urban frihet - Om Skateboardkulturen i Malmö stad utifrån ett platsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Adam Lexar; [2022]
  Nyckelord :Skateboard; subkultur; identitetsskapande; urbana platser; socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar skateboardåkares förhållande till platser och stadsmiljön i Malmö stad. Hur använder skateboardåkarna sig utav platsen och hur påverkar det i sin tur deras identitetsskapande process inom kulturen. De personer som intervjuats och aktivt följts under ett fältarbete några vårmånader i Malmö stad. LÄS MER

 3. 3. Huvud utan hår: Unga män och håravfall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :John Espling; [2022]
  Nyckelord :Socialantropologi; hår; skallighet; håravfall; maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Över 70% av alla män kommer bli helt eller delvis skalliga under sina liv, men trots detta finns försvinnande lite samhällsvetenskaplig forskning kring hur män upplever eller hanterar håravfall. Syftet med detta arbete är att få en bättre förståelse för ämnet utifrån ett antropologiskt perspektiv, genom att svara på hur unga män som börjat tappa håret tidigt upplever hårförlust och skallighet, samt vilka strategier de använder sig av för att anpassa sig till denna förändring i deras kroppar. LÄS MER

 4. 4. Hobbymaling, fritid og liminalitet: Et særligt rum

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Line Hjorth Saxlund; [2022]
  Nyckelord :socialantropologi; maling; fritid; kreative processer; liminalitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Dette speciale tager udgangspunkt i fritidskursister på malekursus i København og undersøger de liminale kvaliteter der er i et kursus i intuitiv maling og hvilke forandringer det muliggør. Gennem deltagende observation og dybdegående interviews undersøges hobbymalernes oplevelser med malepraksissens udfordrende format og dens instrumentelle værdi til større forandringer. LÄS MER

 5. 5. Bara du är en bra människa - En studie om etnicitet och Identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Benjamin Tendzeric Knezevic; [2022]
  Nyckelord :Etnicitet; identitet; nationalism; socialantropologi; Bosnien Hercegovina; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur etnicitet formas hos svenskfödda bosnier av nationalism, uppväxt och identitet. Motivationen till studien grundar sig i att förstå hur interetniska interaktioner uttrycks bland den bosniska diasporans barn som är födda och socialiserade i Sverige. LÄS MER