Sökning: "socialarbetare stress"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden socialarbetare stress.

 1. 1. Maskrosarbetare En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser av resiliensskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nåmis Louisedotter; [2022-01-24]
  Nyckelord :resiliens; copingstrategier; socialarbetare; motståndskraft; friskfaktorer;

  Sammanfattning : Socialarbetare är en utsatt profession när det kommer till stress, som ofta grundas i en hög arbetsbelastning. Emotionell utbrändhet är en annan av riskerna inom professionen. Resiliens som begrepp fångar in den motståndskraft som kan skapas för att skydda sig mot denna stress. LÄS MER

 2. 2. Organiserat kaos : En litteraturstudie om faktorer bakom socialarbetares upplevda arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress inom svensk socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lisa Blomberg; Lovisa Åminne; [2022]
  Nyckelord :arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; psykosocial arbetsmiljö; socialarbetare; socialtjänst;

  Sammanfattning : Föreliggande litteraturstudie sammanställde forskningsresultat från nio empiriska studierinom forskningsområdet arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress gällandesocialarbetare inom verksamheter för svensk socialtjänst. I studien uppmärksammadesvilka psykosociala- och organisatoriska faktorer som påverkar socialarbetares upplevelseav arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 3. 3. Jag vet var du bor : En kvalitativ studie om hot och våld mot socialarbetare inom myndighetsutövning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Sjö; Helin Roozbayani; [2022]
  Nyckelord :threats and violence against social workers; client violence; working environment; social work; hot och våld mot socialarbetare; klientvåld; arbetsmiljö; socialt arbete;

  Sammanfattning : Hot och våld mot socialarbetare har i Sverige mellan åren 2018 och 2020 ökat från en tredjedel utsatta till hälften. Under 2021 rapporterades nästan häften av yrkesverksamma inom socialt arbete under senaste året ha utsatts för någon form av hot eller våld. LÄS MER

 4. 4. Stress och välbefinnande bland socialsekreterare : En enkätstudie om stressnivån hos socialsekreterare i förhållande till välbefinnande och arbetsmiljö utifrån ett ålder- och erfarenhetsperspektiv i Västerbottens län

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Bergström; Liza Abrahamsson; [2022]
  Nyckelord :Social worker; social work; fatigue; stress; burnout; wellbeing; organization; work environment; age;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar bland akademiker har ökat de senaste åren och det inkluderar socialsekreterare. Tidigare studier visar på hur New Public Managements utformning och styrning av det sociala arbetet påverkat socialsekreterares stressnivå och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Att känna sig tillräcklig som socialarbetare : En undersökning om etisk stress

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hannah Wallman; Linnéa Larsson; [2022]
  Nyckelord :etisk stress; arbetsrelaterad stress; stress; domäner;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att genom individuella intervjuer med tre myndighetsutövare och tre utförare från en medelstor kommun i Sverige, undersöka orsaker till etisk stress samt ta reda på hur det kan hanteras och vilka befintliga strategier som finns. Studien är kvalitativ och en tematisk analys har använts för att analysera materialet. LÄS MER