Sökning: "socialarbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 862 uppsatser innehållade ordet socialarbetare.

 1. 1. Låsta portar, färdig mark - Om socialarbetares syn på hur organisatoriska och strukturella faktorer påverkar socialtjänstens förmåga att bygga tillitsfulla relationer med utsatta grupper i ljuset av LVU-kampanjen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Jansson; [2024-01-25]
  Nyckelord :socialtjänsten; lvu-kampanjen; institutionell rasism; kritiskt socialt arbete; tillit; new public management;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialarbetares syn på vilka organisatoriska och strukturella faktorer som inverkar på socialtjänstens förmåga att hantera LVU-kampanjens efterverkningar och etablera en större tillit till socialtjänsten hos den grupp i samhället som berörts negativt av kampanjen. Studien innefattade intervjuer med sju socialarbetare. LÄS MER

 2. 2. "Utan känslor kan jag inte göra mitt jobb" En kvalitativ studie om hur socialarbetare använder känslor i relationsskapande med klienter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Nova Andersson; Rina Kryeziu; [2024]
  Nyckelord :emotional intelligence; emotions in social work; emotional labor; deep- and surface acting; feeling rules; relationship-based practice emotionell intelligens; känslor i socialt arbete; känsloarbete; djupt- och ytligt skådespeleri; känsloregler; relationsbaserat arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to provide further understanding of how social workers use their own and client’s emotions in the relationship-based practice of social work. Further, we wanted to explore in which way social workers’ experiences of emotions can be understood as part of their professional practice. LÄS MER

 3. 3. Café med gratis kaffeservering : En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser utifrån utredningsmöten med äldre personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mohammad Yazdani; Mohammed Badenjki; [2024]
  Nyckelord :Biståndshandläggare socialarbetare; äldre personer med demenssjukdom; handlingsutrymme; självbestämmande; samtycke; professionellt ansvar samt personligt engagemang;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie tar sikte på hur biståndshandläggare hanterar äldre människor som har demenssjukdom. Studien syftar till att uppmärksamma dessa upplevelser och hur biståndshandläggare arbetar med äldre människor som har demenssjukdom. LÄS MER

 4. 4. En möjlig väg hem : En scoping review om återförening och stöd som främjarkontakt mellan föräldrar och deras familjehemsplacerade barn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sana Dawoud; [2024]
  Nyckelord :Biological parent; contact; experiences; foster care; out of home care; reunification; support.; Biologiska föräldrar; erfarenheter; fostervård; föräldrar; kontakt; stöd; återförening.;

  Sammanfattning : Återförening är en del av det sociala arbetets uppgifter och är en förutsättning för att föräldrar och deras placerade barn ska kunna återförenas. Trots detta, är återförening ett outforskat eller ett begränsat område. Syftet med denna studie har därför varit att undersöka återförening med hjälp av två forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. “Och när man känner att man inte riktigt orkar så ska man nog se det som en varningssignal.“ Socialarbetares beskrivning av deras hantering av känslor i interaktion med våldsutsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ida Fält; Elsa Hammarström; [2024]
  Nyckelord :social workers; emotions; emotional work and coping. Nyckelord: Socialarbetare; känslor; hantering av känslor och coping; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to increase the knowledge of how social workers describe their emotions, how they handle their emotions in interaction with abused children, and how they describe the effects on their profession and private life. The study was based on six semi-structured interviews with social workers, who have experience working with abused children. LÄS MER