Sökning: "socialarbetares ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden socialarbetares ansvar.

 1. 1. Det lagstadgade arbetet med våldsutövare : Socialarbetares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Victoria Andersson; Angelica Lodin; [2022]
  Nyckelord :Behandlingssätt; socialt arbete; våld i nära relationer; våldsutövare;

  Sammanfattning : I augusti 2021 infördes ett lagförtydligande i socialtjänstlagen kring nämndens ansvar förutövare av våld i nära relationer. Denna studie syftade till att undersöka socialarbetareserfarenheter av förtydligandet kring socialnämndens ansvar för våldsutövare, utifrån deraspraktiska arbete med våld i nära relationer. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vet vart du bor…” : En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av klientrelaterat hot och våld.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Mai Thi Nguyen; [2021]
  Nyckelord :hot; våld; socialarbetare; KASAM; coping;

  Sammanfattning : Hot och våld riktade mot socialarbetare från klient har ökat mycket de senaste åren. Mot bakgrund av tidigare forskning inom området har utveckling resulterat i stora arbetsmiljöproblem. LÄS MER

 3. 3. ”ORÖRD MARK” : EN KVALITATIV STUDIE OM SOCIALARBETARES BESKRIVNINGAR AV SITT ARBETE KRING FRÅGOR OM UNGDOMARS SEXUELLA HÄLSA

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Laura Luthra; [2021]
  Nyckelord :BBIC; organization; sexual health; social services; social worker; SRHR; vulnerability; youth; BBIC; organisation; sexuell hälsa; socialarbetare; socialtjänsten; SRHR; sårbarhet; ungdomar;

  Sammanfattning : Forskning har visat att medan främjande arbete för sexuell hälsa bör vara inkluderat i socialt arbete finns det ett kunskapsgap om hur socialarbetare arbetar med den här frågan. Därutöver är det bevisat att kunskap om sexuell hälsa hos den yrkesverksamma generellt ger positiva resultat för målgruppen men att socionomstudenter ändå inte upplever sig vara tillräckligt rustade i dessa frågor på grund av inadekvat förberedande utbildning. LÄS MER

 4. 4. Brottslighet bland barn och unga : Vad orsakar brottsligt beteende hos barn och unga samt hur arbetar socialtjänst och polis för att motverka en sådan negativ utveckling?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Emelie Claesson; Linda Jennstig; [2021]
  Nyckelord :crime; vulnerability; risk factors; collaboration; confidentiality; brottslighet; utsatthet; riskfaktorer; samverkan; sekretess;

  Sammanfattning : Brottslighet är när individer begår handlingar som inte är accepterade av samhället. När ett brott begås faller ansvaret på rättsväsendet och polisens verksamhet, men när gärningsmannen är ett barn faller hanteringen under socialtjänstens ansvar. LÄS MER

 5. 5. Vem hjälper den som hjälper? : En kartläggande litteraturöversikt om socialarbetares utsatthet i arbetet med våldsutsatta kvinnor.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Frida Wikland; Johan Klinar; [2021]
  Nyckelord :socialarbetare; våld i nära relation; utsatthet; konsekvenser; förutsättningar;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt globalt problem som involverar länder världen över i att arbeta för att eliminera våldet. Socialarbetare tenderar att vara den professionella kontakt som våldsutsatta kvinnor vänder sig till för att få hjälp och stöd i deras problematiska livssituation. LÄS MER