Sökning: "socialbidrag"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet socialbidrag.

 1. 1. Att arbeta med försörjningsstöd : En analys av jobbstimulansen och drivkrafterna för arbete i försörjningsstödet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Oliver Rosengren; [2019]
  Nyckelord :Ekonomiskt bistånd; försörjningsstöd; socialbidrag; arbetsutbud; sysselsättning; jobbstimulansen;

  Sammanfattning : The municipalities' costs for social assistance are expected to grow by over 20 per cent in the coming years (Prop. 2018/19:1). LÄS MER

 2. 2. Att hjälpa till självförsörjning – ett socialsekreterarperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Soy Falk; [2018-07-17]
  Nyckelord :Socialbidrag; självförsörjning; socialsekreterare; handlingsutrymme; tid;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats (15 hp) är att undersöka socialsekreterarnas bild av hur de kan medverka till att hjälpa den enskilde klienten till självförsörjning. Den första frågeställningen rör själva arbetet. LÄS MER

 3. 3. Att hjälpa till självförsörjning - ett socialsekreterarperspektiv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Soy Falk; [2018-02-05]
  Nyckelord :Socialbidrag; självförsörjning; socialsekreterare; handlingsutrymme; tid;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats (15 hp) är att undersöka socialsekreterarnas bild av hur dekan medverka till att hjälpa den enskilde klienten till självförsörjning. Den förstafrågeställningen rör själva arbetet. LÄS MER

 4. 4. Steering the Client toward Self-sufficiency Swedish Social Workers’ Accounts of Responsibilisation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Social workers; labour market policies; activation; responsibilisation; discipline; control; discretion; street-level bureaucracy; automation; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the last couple of decades in Sweden, there has been an adoption of “workfare”-oriented policy approaches to unemployment (as opposed to the former, less conditioned welfare-oriented ones). Consequently, labour market policies more and more have started to encompass the Social Services Department (in Swedish; “socialtjänsten”). LÄS MER

 5. 5. Stereotyper och fördomar om ekonomiskt bistånd- En studie bland studenter vid Lunds Universitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Jokela Sundberg; [2017]
  Nyckelord :welfare; stereotypes; prejudice; students; ekonomiskt bistånd; socialbidrag; socialbidragstagare; stereotyper; fördomar; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get insight into what stereotypes and prejudice students at Lund University in Sweden might have towards people receiving welfare. The study used focus groups and a survey to collect material. LÄS MER