Sökning: "socialchefer"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet socialchefer.

 1. 1. Samsyn och motsägelser i kunskapens namn En intervjustudie av socialchefers diskurser om socialsekreterares kunskapsinhämtning och -användning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Brunzell; [2020-06-29]
  Nyckelord :kompetens; kunskap; socialchefer; socialsekreterare; socialt arbete; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Det finns flera skäl till att kunskap är viktigt att diskutera inom socialt arbete och inom socialtjänsten i synnerhet. I denna uppsats undersöker jag, genom kvalitativa intervjuer, hur socialchefer talar om socialsekreterares kunskap. LÄS MER

 2. 2. Socialchefer inom socialvården på Åland - Varför söka sig till socialchefsarbetet och varför bli kvar eller sluta?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jonna Sundström; [2016]
  Nyckelord :motivation; social work management; push and pull; intrinsic and extrinsic motivation. motivation; ledarskap i socialt arbete; push och pull; inre och yttre motivation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Author: Jonna Granberg Title: Social directors in social work at the Aaland Islands – why become a social director and why stay or leave? Supervisor: Karin Kullberg Assessor: Håkan Jönson The purpose of this article was to examine which factors that influence the choise to become a social director and which factors that influence the desire to stay or leave the profession. To obtain the purpose, in-depth interviews were carried out with eight respondents, all social directors at the Aaland Islands. LÄS MER