Sökning: "socialdemokraterna miljöpartiet vänsterpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden socialdemokraterna miljöpartiet vänsterpartiet.

 1. 1. Tio år i FRA-lagens skugga : en analys av hur ett av de mest omstridda lagförslagen i svensk historia påverkat balansgången mellan frihet och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Kristonel Elwe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällen har genom historien eftersträvat en perfekt balans mellan frihet och säkerhet. Med anledning av att termerna definieras utifrån subjektiva kriterier har balansgången resulterat i olika utfall beroende på en rad unika och historiska omständigheter. LÄS MER

 2. 2. LSS-Politiken : En kvalitativ textanalys av åtta partiers partiprogram

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :LSS; funktionshinderpolitik; partiprogram; diskriminering; personlig assistans;

  Sammanfattning : Frågan om LSS kom att bli en av de hetaste frågorna inför valet 2018. Sparkraven på LSS blev hårt kritiserat när det ledde till att många människor förlorade sin rätt till personlig assistans. LÄS MER

 3. 3. Flexicurity - Europeiska begreppet som väckte känslor - En studie om flexicurity begreppets inverkan på den politiska debatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Furvik; [2018-05-15]
  Nyckelord :Flexicurity; flexibility; security; neo-liberal; keynesianistic; moderaterna; folkpartiet; centerpartiet; kristdemokraterna; socialdemokraterna; vänsterpartiet; miljöpartiet; sverigedemokraterna; labour market.;

  Sammanfattning : In the beginning of the 21th century the debate about flexicurity, which in other wordscombines flexibility and security on the labour market, was increasingly blowing up. BothDenmark and the Netherlands had labor markets which were considered being within theframes of flexicurity. But there were not only positive words about flexicurity. LÄS MER

 4. 4. Politiskt Nomos : Ett sociologiskt verktyg för att förklara idéförmedling i partiprogram.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Eric Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Nomos; Peter Berger; Berger; Politiskt nomos; Partipolitik; Partiprogram; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; Miljöpartiet; Centerpartiet; Vänsterpartiet; Liberalerna; Kristdemokraterna; Externalisering; Objektivering.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar utforska ett statsvetenskapligt område med en sociologisk teori för att ge ett nytt verktyg i läsandet av partiprogram. Med hjälp av Peter L. Bergers teori om kosmiskt världsbyggande kallad Nomos läses partiprogram för att fram den politiska världsbyggnaden. LÄS MER

 5. 5. Har riksdagspartierna blivit populister? : En jämförande studie av Almedalstalen 2015 jämfört med Almedalstalen 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pasi Huikuri; [2016]
  Nyckelord :Populism; Sweden; Cas Mudde; the people; the elite; groups; social groups; economic gap; social split; The Moderate Party; The Social Democratic Party; The Christian Democrats; The Green Party; The Liberals; The Center Party; The Swedish Democrats; The Left Party.; Populism; Sverige; Cas Mudde; folket; eliten; grupper; samhällsgrupper; klyftor; klyvning; riksdagspartierna; Moderaterna; Socialdemokraterna; Kristdemokraterna; Miljöpartiet; Liberalerna; Centerpartiet; Sverigedemokraterna; Vänsterpartiet;

  Sammanfattning : This paper examines how the eight parties in the Swedish parliament pit different social groups against each other, in the 2015 Almedalstal compared to the 2016 Almedalstal, when using the Dutch political scientist Cas Mudde’s definition of populism. The speeches are analysed using a qualitative content analysis. LÄS MER