Sökning: "socialdemokraterna miljöpartiet vänsterpartiet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden socialdemokraterna miljöpartiet vänsterpartiet.

 1. 1. Kommunal självstyre vs statsbundenhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Patrik Renberg; [2020-01-31]
  Nyckelord :Decentralisering; Flernivåsystem; Kommunideologi; Kommunalt självstyre; Statsbundenhet;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska politiska partiers positioner gällande dimensionen självstyre kontra statsbundenhet. Studien fokuserar påhuruvida partierna föredrar att se kommuner som autonoma eller statsbundna enheter och vilka anledningar de har för dessa positioner för att på så sätt bättre förstå kommunernas roll i flernivåsystemet och förhållandet mellan kommun, region och stat. LÄS MER

 2. 2. En kritisk diskursanalys av en riksdagsdebatt om undantag i alliansens proposition om bristande tillgänglighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Saia Nawsad Said; [2019]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; regeringen; diskrimineringslagen; riksdagsledamöter; bristande tillgänglighet; socialt problem; undantag; makt; social ojämlikhet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har skrivit under internationella konventioner om mänskliga rättigheter, vilka säger att diskriminering är ett brott mot den enskilde människans rättigheter. I denna uppsats utvecklas detta vidare genom att se över rättigheter hos personer med funktionsnedsättning i relation till vad politiker om de, som innehar en stor makt i samhället, framställer ett undantag som ett socialt problem i en diskrimineringslag-stiftning om bristande tillgänglighet, som ett socialt problem i en riksdagsdebatt från år 2014. LÄS MER

 3. 3. Flexicurity - Europeiska begreppet som väckte känslor - En studie om flexicurity begreppets inverkan på den politiska debatten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Furvik; [2018-05-15]
  Nyckelord :Flexicurity; flexibility; security; neo-liberal; keynesianistic; moderaterna; folkpartiet; centerpartiet; kristdemokraterna; socialdemokraterna; vänsterpartiet; miljöpartiet; sverigedemokraterna; labour market.;

  Sammanfattning : In the beginning of the 21th century the debate about flexicurity, which in other wordscombines flexibility and security on the labour market, was increasingly blowing up. BothDenmark and the Netherlands had labor markets which were considered being within theframes of flexicurity. But there were not only positive words about flexicurity. LÄS MER

 4. 4. Har riksdagspartierna blivit populister? : En jämförande studie av Almedalstalen 2015 jämfört med Almedalstalen 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pasi Huikuri; [2016]
  Nyckelord :Populism; Sweden; Cas Mudde; the people; the elite; groups; social groups; economic gap; social split; The Moderate Party; The Social Democratic Party; The Christian Democrats; The Green Party; The Liberals; The Center Party; The Swedish Democrats; The Left Party.; Populism; Sverige; Cas Mudde; folket; eliten; grupper; samhällsgrupper; klyftor; klyvning; riksdagspartierna; Moderaterna; Socialdemokraterna; Kristdemokraterna; Miljöpartiet; Liberalerna; Centerpartiet; Sverigedemokraterna; Vänsterpartiet;

  Sammanfattning : This paper examines how the eight parties in the Swedish parliament pit different social groups against each other, in the 2015 Almedalstal compared to the 2016 Almedalstal, when using the Dutch political scientist Cas Mudde’s definition of populism. The speeches are analysed using a qualitative content analysis. LÄS MER

 5. 5. Svenska partiernas förhållningsätt till invandring. En kvalitativ analys över partiernas förhållningssätt till lagförändringen 2008 gällande invandringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karzan Perdawidi; [2015-12-09]
  Nyckelord :invandring; åldrande befolkning; lagförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige och invandring är ett mycket omdiskuterat ämne i olika sammanhang. Ämnet berörs bland politiker, sociologer, ekonomer etc. På den politiska nivån har svenska partier haft olika syn på invandringen. Vissa partier är emot medan vissa andra är för invandringen. LÄS MER