Sökning: "socialdemokraterna moderaterna jämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden socialdemokraterna moderaterna jämförelse.

 1. 1. I demokratins namn: En studie om fem olika politiska partiers arbete för att öka valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja Jungklo; Pamela Ponichtera; [2017]
  Nyckelord :Democratic; representative democratic; politiker; politiskt parti; kommunalval; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur de fem representerade politiska partierna - Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna - i valnämnden i Malmö arbetar för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande i kommunalvalet. I undersökningen presenteras partiernas aktuella metoder och analyseras hur de kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet. LÄS MER

 2. 2. I demokratins namn: En studie om fem olika politiska partiers arbete för att öka valdeltagandet i kommunalvalet i Malmö stad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pamela Ponichtera; Maja Jungklo; [2017]
  Nyckelord :demokrati; representativ demokrati; valdeltagande; politiker; politiskt parti; kommunalval; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur de fem representerade politiska partierna - Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna - i valnämnden i Malmö arbetar för att öka och skapa ett jämlikt valdeltagande i kommunalvalet. I undersökningen presenteras partiernas aktuella metoder och analyseras hur de kan arbeta bättre för att öka valdeltagandet. LÄS MER

 3. 3. Två svenska politiska partiledare och deras retorik : En jämförande undersökning av Socialdemokraternas och Moderaternas partiledares retoriska resurser och processer.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ylva Born; [2016]
  Nyckelord :retorik; politisk retorik; stilfigurer; Löfven; Socialdemokraterna; Reinfeldt; Moderaterna Almedalsveckan;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra retoriken hos Socialdemokraternas och Moderaternas partiledare i två separata tal som utfördes i Almedalsveckan. Löfven och Reinfeldts retorik analyseras med hjälp av en retorisk modell som innefattar de retoriska resurserna ethos, pathos, logos och den retoriska processen vilket innefattar stilfigurer. LÄS MER

 4. 4. Politisk TV-reklam : En jämförelse mellan partiernas valfilmer inför riksdagsvalet 2014

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Ålbrink; [2014]
  Nyckelord :Politisk reklam; politisk kommunikation; valfilmer; semiotik; retorik;

  Sammanfattning : Politisk TV-reklam är ett relativt nytt fenomen i Sverige. Mot bakgrund av att partierna i reklamen helt kan styra över meddelandet och att det finns en begränsad mängd svensk forskning på området, är det intressant att undersöka vilka strategier som används. LÄS MER

 5. 5. "Den stora agadebatten"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Roger Wiberg; [2007]
  Nyckelord :aga;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar debatterna i riksdagen om aga i skolan 1958 och aga i hemmet 1979 med tyngdpunkt på vilka som var debatternas aktörer samt argument. Syftet är att komplettera tidigare forskning i detta ämne genom att göra en jämförelse, analysera samt kartlägga de motioner/riksdagsdebatter som fördes i frågan. LÄS MER