Sökning: "socialdemokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet socialdemokrati.

 1. 1. Att äta kakan och ha den kvar - En kvalitativ idéanalys av idéer i den svenska opinionsbildande journalistiken gällande statens roll under Coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :ideologisk utveckling; idéer; opinionsjournalistik; coronakrisen; statens roll; trygghet; frihet; nyliberalism; socialdemokrati;

  Sammanfattning : Nyliberala idéer har på många sätt ersatt den socialdemokratiska ideologi som tidigare präglat det svenska samhället. Likaså, har den svenska opinionsjournalistiken som en del av samhället, också rört sig från vänster till höger opinions- och ägarmässigt. LÄS MER

 2. 2. Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna? : En idéanalys av Socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Carl-Fredrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :Fritt skolval; Klassisk socialdemokrati; nyliberalism; Socialdemokraterna; hegemoni;

  Sammanfattning : Sammandrag Carl-Fredrik Olsson, Självständigt forskning- och utredningsarbete, Ht 2019,   Handledare: Johanna Tangnäs, Nyliberalt idéskifte inom Socialdemokraterna: en idéanalys av det socialdemokratiska arbetarpartiets inställning till det fria skolvalet Syftet med studien är att undersöka om det inträffat ett idéskifte gällande frågan om det fria skolvalet inom det Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) mellan åren 1988-1996. Givet partiets hegemoniska ställning inom svensk politik är även syftet att undersöka om partiets eventuella idéskifte lett till att idén om det fria skolvalet blivit hegemonisk. LÄS MER

 3. 3. Socialdemokratisk Folkeparti

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriel Widell Zetterström; [2020]
  Nyckelord :socialdemokrati; högerpopulism; Danmark; migration; välfärdschauvinism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last decades, right-wing populist parties have risen in Western Europe at the expense of the mainstream left. As a way of dealing with this issue, the Danish Social Democrats have taken a stance similar to the right-wing populist party Danish People’s Party in cultural issues such as immigration and integration. LÄS MER

 4. 4. Generalstrejk, sabotage och terror: anarkosyndikalisternas strategi före första världskriget i D. Novomirskijs och A. Jensens skrifter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Aleksey Borisovich Makarov; [2020]
  Nyckelord :Anarchism; Anarcho-syndicalism; Albert Jensen; Daniil Novomirskii; Contentious Politics; Terrorism; Russian Revolution; Revolutionary movements; Social-Democracy; History of Terrorism; The Revolution of 1905 – 1907 Anarkism; Anarkosyndikalism; Danijil Novomirskij; Ryska revolutionen; Revolutionära rörelser; Socialdemokrati; Revolutionen 1905 – 1907; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay investigates the revolutionary strategy of the anarcho-syndicalists in Russia and Sweden before the World War I. The purpose of the research is to gain new knowledge about the relationship between the goal and the method from the point of view of the ideology of anarchosyndicalism. LÄS MER

 5. 5. ”Död åt klass-samhället!” : Moral och retorik i Socialdemokratiska Arbetarepartiets ungdomsförbund 1903–1907

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Idéhistoria

  Författare :Sakarias Olsson; [2020]
  Nyckelord :ungsocialister; ungdemokrater; SAP; anarkist; anarkism; anarkistfrågan; moral; retorik; socialdemokrati; sveriges socialdemokratiska arbetareparti;

  Sammanfattning : This study analyzes the moral dimensions of the polemic rhetorics between the two youth organizations tied to Sweden’s Social Democratic Party in the years 1903–1907, ungsocialisterna, the Young Socialists and ungdemokraterna. the Young Democrats. LÄS MER