Sökning: "socialekologisk teori"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden socialekologisk teori.

 1. 1. Hot Spots i Sundsvall : En analys av brottsintensiva platser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Elin Edlund; Ewa Mrozinska; [2016]
  Nyckelord :Hot spots; platsbaserat polisiärt arbete; brottsintensiva platser och brottslighetens geografiska fördelning. ;

  Sammanfattning : När orsakerna till brottslighet har studerats har kriminologisk forskning och teori traditionellt fokuserat på individuella egenskaper och på riskfaktorer hos brottslingar, eller på olika socioekonomiska faktorer. Kriminologisk forskning om brottslighetens geografiska fördelning har dock ökat och fått större utrymme och acceptans både bland forskare och bland de samhällsinstanser som arbetar mot brottslighet. LÄS MER

 2. 2. Kvällar, krogar och käftsmällar : En studie om polisens arbete i hot spots för misshandelsanmälningar i Uppsala innerstad

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Linna Schmidt; Ida Thor; [2016]
  Nyckelord :hot spot; Brottsmönsterteorin; problemorienterat polisarbete; misshandel; brott; kriminalitet.;

  Sammanfattning : Inledning: Forskning har visat att miljön där brott sker är avgörande för att förstå kriminalitetsmönster och dess koncentration i och till olika områden, även kallade hot spots. Socialekologisk teori ämnar förklara distributionen av kriminalitet i städer. LÄS MER

 3. 3. "Jo men det är ju en betong” : En kvalitativ studie om pojkars syn på och attityd till polisen studerat utifrån socialekologisk teori

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Jenny Dagudde; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker pojkars syn på och attityd till polisen genom sju kvalitativa intervjuer med pojkar i åldrarna 15-19 år. Den teoretiska utgångspunkten för studien är socialekologisk teori, utvecklad av Shaw och McKay, där deras beskrivning av hur brottslighetens omfattning skiljer sig i olika delar av staden ligger till grund för att två kommuner i Stockholms län valdes ut för denna studie. LÄS MER