Sökning: "socialfilosofi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet socialfilosofi.

  1. 1. Så kan David besegra Goliat – En studie av fyra små detaljhandlares marknadsföring

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Miao Yan; Peter Burlin; [2008]
    Nyckelord :Marknadsföring; relationsmarknadsföring; strategi; detaljhandeln; små företag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Att undersöka vad framgångsrika mikroföretag inom detaljhandeln faktiskt gör inom området marknadsföring för att hålla sig vitala och konkurrenskraftiga på marknaden. Om möjligt även ge vissa generella rekommendationer till små fristående detaljhandlare baserat på vad vi hittar. Metod: Induktiv metod. LÄS MER