Sökning: "socialisation"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade ordet socialisation.

 1. 1. ATT BYGGA GEMENSKAP PÅ DISTANS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sofia Håkansson; Erica Kopp; [2021-08-05]
  Nyckelord :onboarding; praxisgemenskap; socialisation; distans; nyanställda;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att analysera hur frågan om omställningen till onboardingprocesser samt skapandet av gemenskap för nyanställda på distans diskuteras i texter inom HR-området.Teori:Studien tar utgångspunkt i Lave och Wengers teori om situerat lärande och praxisgemenskap. LÄS MER

 2. 2. Liminal Space Duality- Socialisation into the consultant working context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Adam Ahlbom; Holmer Medbo Andreas; [2021-06-24]
  Nyckelord :Liminality; Rites of Passage; Socialisation; Organisational entry; Temporal work; Liminal work; Consultancy work; Identity work; Sensemaking; Sensegiving; Liminal space duality;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Sverige som garant för flyktingars rättigheter : En fallstudie av Turkiets mottagande av flyktingar från Syrien

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Nicole Vestling; [2021]
  Nyckelord :Bistånd; Flyktingar; Internationella samarbeten; Mänskliga rättigheter; Normer; Stat; Foreign aid; Human rights; International cooperation; Norms; State;

  Sammanfattning : Human rights for refugees has proven to be incredibly hard to protect. The problem lies with the fact that it is the individual State that in practise will protect and guarantee human rights. However, states tend to only protect the rights of their own citizens. LÄS MER

 4. 4. Föreningsidrottens preventiva påverkan : En kvalitativ studie om föreningsidrottens preventiva påverkan på ungdomar i riskzon

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Olle Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Upbringing; Sports pedagogy; Preventive measures; Socialization theory; Fostran; Idrottspedagogik; Preventiva insatser; Socialisationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstå hur ledare och tränare inom föreningsidrotten upplever idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende samt att utforska vilka erfarenheter de har av föreningsidrott som en möjlig preventiv insats. Utifrån detta syfte så användes två frågeställningar: Vilka upplevelser och erfarenheter har ledare och tränare av föreningsidrott som preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? Samt vilka för- respektive nackdelar upplever ledare och tränare inom föreningsidrotten med idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? En kvalitativ metod användes i form av intervjuer och i studien användes en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Long-term Remote Onboarding : The feeling of connection to the team while working remotely due to a pandemic

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Mets; [2021]
  Nyckelord :Interaction space; Knowledge Exchange; Organisational Identity; Organisational Socialisation; Remote Onboarding; Interaktionsutrymme; Kunskapsutbyte; Organisationsidentitet; Organisationssocialisering; Remote Onboarding;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has forced organisations to review their working methods and adapt to the prevailing circumstances. One such change has been the need to increasingly allow employees to be onboarded and work from home. LÄS MER