Sökning: "socialisationsagenter"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet socialisationsagenter.

 1. 1. Att förbereda för politiskt deltagande? : Gymnasieskolans uppdrag i samhällskunskapsundervisning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marielle Hagberg Ryngefors; [2017]
  Nyckelord :Political participation; political socialisation; street-level bureaucrats; upper secondary school; social studies; steering documents; Politiskt deltagande; politisk socialisation; frontlinjebyråkrater; gymnasieskola; samhällskunskap; styrdokument;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how upper secondary school teachers within the social studies subject interpret and transform the mission of preparing students for political participation. Based on teachers' dictums of how the mission is interpreted and transformed ahead of teaching, as well as which factors are expressed to affect this transformation, the study aims to determine what differences exist regarding how the mission is transformed and what can be seen to cause these differences. LÄS MER

 2. 2. TILLIT TILL IT. – En essä om tilliten i IT-samhället.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Thomas Kyleberg; [2013]
  Nyckelord :urbäddningsmekanismer; livsstilsval; socialisationsagenter; informationssamhälle; tillit; IT; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Thomas Kyleberg Titel: TILLIT TILL IT. En essä om tilliten i IT-samhället. LÄS MER

 3. 3. Snuggimals och Hot Wheels

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Nödtveidt; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning:  Syftet med denna uppsats  är att genomföra en kvalitativ undersökning av hur leksaksreklam ochleksakspresentationer ser ut ur ett genusperspektiv. Uppsatsen huvudfråga är om och hur olika genusstereotyperoch symboler används i leksaksreklamen. LÄS MER

 4. 4. En trekant? - En kvalitativ studie om medias eventuella påverkan på ungdomars attityder till sexualitet, intimitet, relationer, manlighet och kvinnlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Robert Isberg; Carina Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Ungdom; Kvinnlighet; Sexualitet; Manlighet; Intima relationer; Media;

  Sammanfattning : En trekant?– En kvalitativ studie om medias eventuella påverkan på ungdomars attityder till sexualitet, intimitet, relationer, manlighet och kvinnlighet. Högskolan i Halmstad. LÄS MER

 5. 5. Socialisation i en mångkulturell skola. En kvalitativ studie utifrån Pierre Bourdieus sociokulturella perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Beata Izabella Tarczynska; [2009]
  Nyckelord :socialisation; socialt kapital;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbetet handlar om hur socialisationsprocesser förstås utifrån lärarperspektiv i en mångkulturell skolmiljö. Syftet med examensarbete är att förstå hur man gör ”elevskapet” i en mångkulturell skola och vilka socialisations mål som determinerar denna fostransprocess. LÄS MER